Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Vyvěšeno Sňato Vypracoval poř. číslo
31.05.2019 14.06.2019 ředitelka školy 34/2019

Přílohy