Ke Dni matek v kulturním domě zazpívaly, zahrály i zatančily děti ze slatinské mateřské i základní školy

V neděli 12. května 2019 se v Kulturním domě Slatina konala oslava dne matek v podání kolektivu Základní školy a Mateřské školy Slatina.

Děti si pod vedením učitelek připravily zajímavý program plný nejen pohybu. Nechyběly tak tanečky, zpěv, recitace ani hra na hudební nástroje. Staří Slované rovněž vystoupili na horu Říp a poznali zemi zaslíbenou.

Na závěr vystoupili tanečníci ze skupiny Styx.