Střípky ze života školy v první polovině školního roku

Polovina školního roku se přehoupla a my vstoupili do její druhé části. Příroda se pomalu loučí se zimou, ptáci už krásně zpívají a my čekáme jen na pestrou paletu barev, která rozzáří jarní přírodu. I když se těšíme na jaro, ještě se ohlédneme, co jsme prožili v zimě.

V lednu jsme navštívili místní kostel, prohlédli jsme si jesličky, zazpívali koledy a pan farář nám povyprávěl, jak to bylo s Ježíškem. Z Hradce Králové k nám přijelo divadélko s pohádkou Poklad kapitána Baltazara. Všichni jsme prožívali dobrodružný příběh s námořníky a piráty a nezapomněli si s nimi zazpívat odvážné písně.

V měsíci únoru byla naplánována divadelní pohádka O kováři, ale z důvodu onemocnění herců z Nového Jičína bylo představení odloženo. Ale i tak ve školičce děti nezahálely. Povídali jsme si o zimě, změnách v přírodě, co si mají oblékat při zimních radovánkách, o počasí, zvířátkách v lese, ptáčcích a zimních sportech, vyprávěli jsme si pohádky, připravovali dobroty – jablka v županu, ovocný salát a jiné. A protože bylo venku krásně bílo, užili jsme si sněhu do sytosti.

Ve škole se v lednu uzavíralo první pololetí a netrpělivě se čekalo na výpis z vysvědčení a pololetní prázdniny. Odměnou za krásné vysvědčení bylo sáňkování a bobování u lesa. Žáci ze školní družiny navštívili Dům dětí a mládeže v Bílovci a zasoutěžili si v masopustním reji.

I v druhé polovině školního roku se mají děti na co těšit. Už v březnu je čeká maškarní ples na téma pirátská výprava za pokladem. Začneme s plaveckým výcvikem, neopomeneme vynést Morenu a s písničkami, říkadly, hrkačkami ji spálenou pošleme po vodě daleko od nás, aby se tady moc nezdržovala.

V rámci projektu MAP II ORP Bílovec navštíví škola Svět techniky v Ostravě s programem Zrcadlení a seznámí se s historickými dopravními prostředky. Pojedeme i do planetária, kde zhlédneme pořad Se zvířátky o vesmíru a Čokoládová planeta. V dubnu se seznámíme s ohroženými druhy zvířat Poodří na Záchranné stanici v Bartošovicích.

Zápis do 1. třídy proběhne 25. dubna a 7. května zapíšeme děti do mateřské školy. V květnu si děti nezapomenou připravit hezký program pro maminky a babičky k jejich svátku. Naši předškoláci se poprvé zúčastní setkání všech předškoláků Bílovecka a navštíví Svět techniky s programem Putování za medem.

V rámci Dne Země připravujeme praktickou ukázku, jak se má správně třídit odpad. A v červnu se můžeme těšit na cestu pohádkovým lesem.

Hurá do druhé poloviny školního roku!

Za MŠ a MŠ Dana Míčková