Sportovcům v tělocvičně slouží rekonstruované sociální zařízení, obci na opravu přispěl kraj

V rámci schválené Strategie rozvoje obce Slatina začala na sklonku roku 2018 oprava sociálního zařízení v místní tělocvičně. Rekonstrukci za 500 tisíc korun financovala obec z vlastního rozpočtu, dotací ve výši 40 % nákladů pomohl Moravskoslezský kraj.

Celá akce probíhala dle předem připraveného a projednaného harmonogramu, který bral ohled nejen na provoz v budově tělocvičny, ale rovněž na nutné technologické přestávky mezi jednotlivými pracemi.

Vybraná stavební firma nejdříve odstranila staré zařízení, obklady a dlažby. Nově byly provedeny rozvody elektroinstalace, vody a také odpady. Po vyrovnání zdí byly realizovány obklady a později dlažba. V závěru byla usazena všechna sanitární technika a vymalováno. Původní šatna ve vstupní chodbě se přemístila do vestibulu.

Všechny plánované postupy byly splněny a dodrženy, nedošlo k navýšení rozpočtu ani rozsahu prací. Celkově lze zhodnotit celou akci jako velice zdařilou, která splnila své cíle a očekávání a je velice kladně hodnocena sportovní veřejností v obci.