Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vyvěšeno Sňato Vypracoval poř. číslo
16.01.2018 05.02.2020 starosta obce 8/2019

Přílohy