První zasedání nového Zastupitelstva obce Slatina bylo zároveň posledním v letošním roce

Ve středu 19. prosince 2018 proběhlo v sále Kulturního domu Slatina první zasedání Zastupitelstva obce Slatina.

Zasedání probíhalo podle předem schváleného programu. Projednán tak byl rozpočet obce na rok 2019 i jeho střednědobý výhled.

Dále byla stanovena cena pro občany za odvoz odpadu a to 500 korun na osobu a rok. Starosta obce při této příležitosti seznámil přítomné s náklady obce na odvoz odpadu a připomněl důležitost třídění, které samo o sobě tyto náklady dokáže výrazně snížit.

Čtvrtým bodem jednání bylo schválení členů zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů. Ta bude mít i v roce 2019 celkem 21 členů a zůstává beze změny.

Projednána byla rovněž smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezskému kraji a návrh smlouvy o odkupu pozemku v katastrálním území obce.

Přítomní občané byli následně seznámeni s chystanými akcemi v příštím roce i s plánem akcí na celé funkční období současného zastupitelstva tak, jak je starosta zmiňoval ve svém článku do obecního Zpravodaje.

Po krátké diskuzi s přítomnými a přání klidných svátků a všeho nejlepšího do nového roku byli hosté pozváni na drobné občerstvení a volnou, již neformální, debatu.