Školní zprávičky aneb jak šel čas od začátku školního roku

Tak jsme se nějak pozvolna přehoupli od prvního školního dne do adventního času – a že to bylo pěkné a činorodé období. Díky nádhernému a nezvykle teplému podzimu využívaly děti ze školky i družiny možnosti pobývat na školní zahradě až do listopadu.

Nová školčátka si s pomocí paní učitelek a „tety“ Šárky pomalu zvykla být nějakou dobu bez maminky a tatínka. A prvňáčci se celkem rychle a bez problémů adaptovali na nový školní režim. Starší děti si zopakovaly a navázaly na učební látku předešlých ročníků.

V tomto školním roce je ve školce zapsáno 25 dětí a ve škole se vzdělává 32 žáků (z toho dvě děti z Výškovic a jedno z Bílovce).

V kolektivu dospělých, kteří se starají a pečují o dětskou slatinskou generaci, nastala malá změna – vedoucí školní jídelny paní Zdeňka Lazecká odešla zaslouženě do důchodu a my jí ještě jednou děkujeme za její záslužnou a dobrou práci. Na její místo byla přijata paní Eva Bartošová, která se také úspěšně zapracovala a stmelila se školním kolektivem.

Nadále u nás zastává pozici asistenta pedagoga paní Martina Hrabovská z Bílovce, která je skvělou pomocnicí žákům i pedagogům. Ve velké míře pozvedla kreativní činnost školní družiny, za což jí patří velký dík.

Hned zpočátku školního roku byla dokončena celková renovace prostor školní družiny a zase se zvedla estetičnost a praktičnost celé školy. Děkujeme tímto všem, kteří se zasloužili o zpříjemnění prostředí školy – obci jako zřizovateli, paní ředitelce za zprostředkování, správním zaměstnancům za výraznou pomoc při realizaci a mamince – sponzorce, která přispěla na koupi nového koberce do družinky a Lega do MŠ.

Od začátku školního roku bylo v naší škole rušno. V září proběhla Drakiáda s pečením brambor, herním zápolením na školní zahradě a kreativní dílničkou ve školní jídelně.

V říjnu se všechny děti pobavily zábavným a poučným představením divadla Letatadlo „Putování za ledním medvědem“. Krásný podzim i výuku zpestřil sběr jablek školčátek a exkurze mladších žáků do místní moštárny (dík panu Františku Stanovskému – čerstvý moštík chutnal).

Ve školní družině byly školní a předškolní děti nadšeny z vystoupení kouzelníka. 100. výročí vzniku samostatné ČSR si mimo jiné slatinské děti připomněly ve výuce a také u Lípy svobody. Měsíc říjen zakončilo veselé rejdění a tvoření… dopolední školní Halloween starších dětí v maskách v rámci výuky angličtiny a odpolední kreativní dlabání dýní (rodiče se tentokrát předvedli!), soutěže, hry u kulturního domu a večerní průvod s lampiony. Pochutnávali jsme si také na dobrotách od rodičů a zahřívali se výborným čajem a punčem.

No a co listopad? Neopominuli jsme ani naše tradice…svátek Všech svatých a „Dušičky“. Procházka místním hřbitovem, vzpomínka na naše zesnulé, zapálení svíček a připomínka smrtelnosti nás všech, důležitost opatrnosti a bezpečnosti a pomoci druhým…

V tomto školním roce si mohly děti vybrat ze čtyř kroužků: sportovní – gymnastický pod vedením Lenky Malčíkové, rukodělný kroužek Jolany Stillnerové, kroužek deskových her Martiny Hrabovské a florbalový pod dohledem Martina Varechy.

Zpestřením listopadových dnů bylo odpoledne Deskových her pro rodiče s dětmi, na kterém s námi spolupracoval pan Petr Hodovský, velký fanda těchto aktivit. Děkujeme jemu i jeho manželce, kteří nám umožnili si vyzkoušet spoustu zajímavých a zábavných her z firmy MINDOK. Poutavé hry zakoupíme v rámci projektu Šablony II do školní družiny.

Slatinská škola se může pochlubit velkým úspěchem našeho žáka Maxmiliána Šimka v pěvecké soutěži O zlatou notičku města Bílovce. S panem učitelem Martinem Varechou si připravili známou píseň Anděl skupiny Mirai. Svým společným nádherným uměleckým vystoupením získali 1. místo v kategorii „Dospělák“ a „mrňous“ a také cenu publika. Blahopřejeme!

Paní učitelka Dana Míčková jako každoročně pilně nacvičuje s několika dětmi básničky k příležitosti vítání občánků a přání jubilantům. Je to velice pěkné a milé zpříjemnění slavnostních chvil.

Poděkování patří ve velké míře všem správním zaměstnankyním, Šárce Vidlákové, Ivoně Ocáskové, Monice Nábělkové a Evě Bartošové, za ochotu a přípravu výborného občerstvení na všech školních i mimoškolních akcích.

Nejen děti, ale všichni pracovníci školy se přes celý rok dále vzdělávají. Paní učitelky z MŠ sdílí a spolupracují s pedagogy jiných školek. Učitelé ZŠ se zapojili do projektu Inkluzivní škola Moravskoslezského kraje. Celý kolektiv pracoval na výjezdním semináři na společné vizi školy. A čekají nás další školení.

Nastávající období se bude i v naší škole odvíjet v duchu vánoční atmosféry a příprav na tyto nádherné svátky. Výzdoba školy, tvoření, pečení a zdobení perníčků, malování hrníčků a výroba ozdob na vánoční stromeček a nacvičování školčátek na vánoční besídku v mateřské škole (čtvrtek 13. 12.) a školáků k Adventnímu setkání u kulturního domu (sobota 15. 12.). Tímto vás srdečně zveme na všechny akce.

Před vánočními svátky si ještě zařádíme v „Čertovské škole“, školáci pojedou do Rožnova na Vánoce na dědině a všichni si zajdeme do slatinského kina… Jak vidno, aktivit ve škole je nemálo.

Poděkování patří všem, kteří se nějakou měrou podílejí na bezpečném a naplňujícím chodu celé školy. Velice si ceníme dobré spolupráce s obcí, díky které se neustále daří renovovat a zpříjemňovat prostředí školy pro naše žáky a děti. Nicméně je třeba připomenout, že hlavní náplní školy je vzdělávání a výchova a to v úzké spolupráci s rodiči.

Přejeme všem nejen krásné svátky, ale pohodu, toleranci, vstřícnost, radost a zdraví po celý další rok.

Za kolektiv přeje Mgr. Lenka Malčíková
skola.obecslatina.cz

Sdílet článek...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print