Podzim u Slatinských hasičů byl pestrý ve všech oblastech

Hasiči s příchodem podzimu uzavřeli soutěžní sezónu, symbolicky se tak stalo na místním hřišti, kde mužská i ženská družstva již po třiadvacáté bojovala o putovní pohár starosty obce Slatina. Vůbec poprvé se na start postavily také místní ženy, jejichž tým začal vznikat v průběhu prázdnin. Ženy se na soutěži umístily ve své kategorii druhé, slatinští muži nad 35 let v soutěži zvítězili.

Svou celoroční ligu uzavřeli v Bílovci šestým a osmým místem i mladí hasiči a všechna naše družstva – včetně těch nejmladších Benjamínků – se tak přesunula k zimní přípravě do slatinské tělocvičny.

Nemálo se činila i zásahová jednotka. Kromě asistence při silničním závodě a technické podpory při stavbě místní rozhledny zaměstnalo hasiče počasí. Spolu s profesionálními kolegy z Bílovce tak v silném větru provizorně opravovali poškozenou střechu jednoho z rodinných domů ve Slatině. Postupně také dochází k obměně poškozených či vysloužilých zásahových osobních ochranných prostředků, ať už jde o obuv, třívrstvé oděvy, či rukavice. Probíhá také pravidelná odborná příprava především pro velitele a strojníky.

Tradičně jsme v obci posbírali železný šrot. Výtěžek z akce půjde na podporu činnosti sboru, především v oblasti práce s mládeží.

Významnou událost jsme organizovali v sále kulturního domu na začátku listopadu. Proběhlo zde řádné jednání Shromáždění představitelů sborů OSH Nový Jičín. Pozváni byli starostové Sborů dobrovolných hasičů a okrsků, členové Výkonného výboru OSH a Okresní kontrolní a revizní rady, samozřejmě také zasloužilí hasiči a hosté. Všechny uvítalo naše slavnostní video, které vzniklo u příležitosti 130 let od založení slatinského sboru. Týlové a proviantní zabezpečení měli na starosti členové SDH Slatina, kteří si za zdárný průběh jistě zaslouží poděkování.

Všechny naše členy zveme na Výroční valnou hromadu SDH Slatina, která se uskuteční v sobotu dne 12. ledna 2019 v 18.00 hodin v sále kulturního domu. Na závěr nám dovolte popřát všem občanům klidné a spokojené vánoční svátky a v novém roce zdraví a osobní pohodu a setkávání se s hasiči jen na kulturních a sportovních akcích.

Výbor SDH Slatina
hasici.obecslatina.cz