Poskytnutí informace dle z. č. 106/1999 Sb.

Vyvěšeno Sňato Vypracoval poř. číslo
10.12.2018 starosta obce 66/2018

Přílohy