Střecha kapličky Cyrilky prošla rekonstrukcí, obnovena byla i výmalba interiéru a fasády

Kaplička pod obci „Cyrilka“ doznal podstatných změn. Z důvodu zatékání byly vyměněny některé střešní konstrukce a nově vyměněna celá střešní krytina. Rovněž byl vymalován interiér a nově natřena fasáda a proveden úklid kolem celé kapličky.

Důstojně můžeme oslavit svátek „Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje“.