Projekt „Stezka rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia“ pomůže s výstavbou na Okrouhlíku

Obec Slatina podala žádost o dotaci na projekt „Stezka rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia – II. etapa“, CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001329, do programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, Fond mikroprojektů, jehož správcem je Euroregion Silesia. Záměrem obce je vybudovat rozhlednu kopci Okrouhlík, která bude součástí celé trasy rozhleden a vyhlídkových míst v česko-polském pohraničí.

Realizace projektu spočívá ve vytvoření síťového turistického produktu, kterým bude stezka rozhledem a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia. Do projektu je zaangažováno pět partnerů, z toho tři z české strany a dva ze strany polské.

Projekt navazuje na I. etapu „stezky rozhleden“, v rámci které vznikly rozhledny či vyhlídková místa v české obci Sosnová a v polské Gmině Pietrowice Wielkie, Gmině Mszana, Gmině Lubomia a Miastě Racibórz. Do II. etapy se obec Slatina zapojila spolu s městem Odry a obcemi Stěbořice, Miastem Pszów a Gminou Baborów, kde se budou také stavět rozhledny či vyhlídková místa.

Jak už napovídá samotný název projektu, který počítá s realizací dalších etap v dalších českých a polských městech, rozhledny a vyhlídková místa budou tvořit pomyslnou stezku, kterou si bude moci turista projít a jednotlivá místa navštívit. Přidaná hodnota projektu spočívá ve společné propagaci – propagační materiály (mapky, letáčky aj.) budou vytvořeny pro celou stezku. Ta pak bude propagována jako celistvý česko-polský turistický produkt.

Specifickým cílem je zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů. Prioritní osou pak rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti.

Celková cena rozhledny byla vyčíslena na 1 510 152 korun včetně DPH, dotace byla poskytnuta ve výši 30 000 €.

Projekt:
Stezka rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia – II. etapa
reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001373

Realizace projektu:
1. 4. 2018 – 31. 3. 2019

Partneři projektu:
Obec Slatina, Gmina Baborów, Miasto Pszów, Město Odry, Obec Stěbořice

Aktivity projektu:
1. Řízení projektu (4/2018-3/2019)
2. Vybudování infrastruktury stezky rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia
(4/2018-3/2019) – výstavba rozhledny na Okrouhlíku
3. Aktualizace stezky rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia (4/2018-2/2019)
4. Propagace stezky rozhleden a vyhlídkových míst (4/2018-3/2019).

Přílohy