Začátek školního roku máme za sebou, blíží se Vánoce

První sněhové vločky jsou tady a s nimi se blíží nejkrásnější svátky v roce.
Začátek školního roku máme za sebou, školku navštěvuje 24 dětí, které pracují podle nového školního vzdělávacího programu, kterým nás doprovází sluníčko. Malé děti se postupně adaptovaly s pomocí starších kamarádů výborně a zapojují se do činnosti školky bez problémů.

Do školy chodí 30 žáků. Letos máme nejvíce žáků v první třídě. Úspěšně poznává písmenka, píše kličky a počítá 14 prvňáčků. A proto se změnil i rozvrh, aby měli žáci prvního ročníku co nejvíce samostatných hodin.

Tradičně jsme na podzim pouštěli draky za podpory rodičů a starších kamarádů, přitom jsme si zasoutěžili a pochutnali na pečených bramborách. 31. října jsme prožili Halloween ve škole, starší děti se naučily strašidelné básničky, oblékly si masky duchů, čarodějnic a jiných příšer a přišly se představit do 1. třídy a školky.

Večer jsme společně dlabali dýně, zahráli si zábavné hry s perníkovou odměnou a potom jsme se vydali vesnicí na lampionový průvod. Dýně ještě dlouho svítily před školou a připomínaly nám hezké chvíle. Během listopadu žáci pilně nacvičovali hudební pásmo na Adventní setkání u kulturního domu a namalovali jsme i nové hrníčky a upekli a nazdobili vánoční perníčky.

5. prosince se naše slatinská škola změnila v čertovskou školu. Z dětí se stali rohatí čertíci a čertice, ve školce měli peklo s kotlem, učili jsme se čertovské básničky a písničky. Z pekelné knihy hříchů jsme se dozvěděli prohřešky dětí a žáků, kteří museli slíbit polepšení. Za to dostali sladký perníček.

Na sváteční prosincové odpoledne připravují ve školce rodičům a prarodičům pásmo „Sněhuláci“ a vánoční pohádku. Žáci školy navštíví muzeum v Novém Jičíně s programem „Vánoce ve městě“ a projdou Pohádkové sklepení Strašidýlek v Poodří.

Přejeme radostné svátky, pohodu, klid, spokojenost a hlavně zdraví do nového roku 2018.