Ze života školy v druhém čtvrtletí roku 2017

Začátkem dubna jsme vynesli Morenu, před Velikonoci žáci zdobili kraslice, pekli jidáše a povídali si o velikonočních svátcích.
Při jarním tvoření ve školce se tentokrát děti samy pustily do práce a rodiče jen „koukali“. A nesmělo chybět „hledání velikonočního zajíčka“ s plněním úkolů. Na Den Země jsme za hustého sněžení odjeli na Jarošův statek, kde děti třídily odpad, čistily stáje a hřebelcovaly poníky.

Dozvěděly se, jak se pečuje o domácí zvířata, co potřebuje kůň, ovce, koza, králík, morče a křeček.

V dubnu jsme navštívili filmové představení Kráska a zvíře a divadelní pohádku Loupežník a princezna Anka. Třeťáci a čtvrťáci se jeli podívat za svými staršími spolužáky do ZŠ Komenského v Bílovci.

Předškoláci si vyzkoušeli učení ve škole se staršími kamarády, před zápisem do 1. třídy pak měli možnost předvést se i před rodiči.

Do první třídy nastoupí všech 13 dětí, které byly u zápisu. Do MŠ bylo přijato 12 dětí a tím je kapacita školky naplněna.

První neděli v květnu děti z mateřské školky a žáci ze školy pod vedením paní učitelek potěšili maminky, babičky, tety a ostatní ženy svým vystoupením v kulturním domě. Věříme, že se tanečky a dárečky líbily a všichni se dobře bavili.

Velký úspěch sklidil Pohádkový les, kde se dobře bavily malé i velké děti. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci, průběhu a sponzorování této akce.

Předškoláci a prvňáci se zúčastnili „Měsíce náborů“ v Bílovci, kde si zasportovali a získali
účastnické medaile.

Mezi naše úspěchy patří ocenění Tomáše Nikla v literární soutěži Bílovecké záhady v kategorii 4. tříd s vyprávěním Neočekávaná návštěva z vesmíru – Nový spoluobčan.

Maxmilián Šimek získal 1. místo v okresním kole výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí.

A co máme před sebou?

Sportování na Den dětí, školní výlet do Vyškova, Olympiádu mateřských škol, kterou pořádá dům dětí v Bílovci, rozloučení se čtvrťáky a předškoláky.

Všem přeji krásné prázdniny a hezké dny zaslouženého volna.