Obec Slatina

Obec Slatina (oficiální název) náleží k nejstarším českým vsím na území někdejšího Opavského kraje. Její vznik spadá do období vnitřní slovanské kolonizace na sklonku 12. a počátku 13. století. První písemná zpráva o obci je doložena roku 1371. K Moravě byla připojena spolu s fulneckým panstvím teprve roku 1480 a stala se tak jednou z tzv. Moravských enkláv obklopenou slezským územím.

Obec má několik dominant. Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl pravděpodobně postaven začátkem 14. století, první zmínka je doložena rokem 1461. Současná barokní podoba kostela pochází z poloviny 17. století. Dále je to barokní zámek z roku 1771, stojící v centru obce. Celý exteriér umocňuje romantický styl parkové úpravy okolí.

Nelze zapomenout na školu z roku 1785, čtyři kapličky a z novodobé historie jsou to objekty kulturního domu, pošty a hasičské zbrojnice, požární nádrže a hřiště. V roce 1928 byla dokončena elektrifikace a v roce 1933 vystavěn vodovod. K zajímavostem například patří, že obce na své náklady postavila okresní silnici z Ohrady do staré Vsi. Slatina byla vždy česká, starousedlická.

Obec se k 24. listopadu 1990 osamostatnila, zároveň se od jejího katastru oddělila místní část Ohrada, která se stala součástí katastrálního území katastrálního území Stará Ves u Bílovce, patřícího k městu Bílovci. Celkem obec hospodaří na 212 ha lesních pozemků. Nově zvolené devítičlenné zastupitelstvo mělo před sebou mnoho úkolů, obecní rada nebyla ustanovena, tuto funkci plní starosta obce. Bylo nutno řádně převzít všechen majetek, písemnosti, připravit nové vyhlášky a samozřejmě rozeběhnout nový úřad tak, aby mohl plnit sliby, které všichni očekávali od osamostatnění.

Obec se rovněž může pyšnit svým znakem a praporem, který převzala od předsedy Sněmovny v roce 1998. V roce 1996 byl zastupitelstvem obce schválen Program obnovy venkova a v roce 1997 se obec se přihlásila do soutěže Vesnice roku. V ostravském regionu obec získala první místo a postoupila do celorepublikového kola. Výsledkem bylo třetí místo v rámci České republiky.

Slatina je součástí sdružení obcí Mikroregion Bílovecko .

V obci pracuje několik zájmových sdružení. Z hlediska vlivu na kulturní život v obci můžeme jmenovat např. hasičský sbor, recesistický spolek Jako Za Mlada nebo Dechovou hudbu Slatina.

Obecní úřad sídlí v místním zámku a tvoří ho starosta pan Luděk Míček, místostarosta a zaměstnanci obce zařazeni do obecního úřadu. V čele obecního úřadu stojí starosta, který plní některé úkoly rady obce, která ve Slatině není zřízena.

První písemná zpráva 1371 Počet obyvatel 729
Nadmořská výška 411 m n. m. Podíl žen 51,9%
Základní školy 1. – 4. ročník Průměrný věk 39,5

Druhy pozemků (ha)

Celková výměra 746
Orná půda 370
Zahrady 24
Trvalé travní porosty 48
Zemědělská půda 443
Lesní půda 266
Vodní plochy 1
Zastavěné plochy 11
Ostatní plochy 26

Obyvatelstvo

Počet bydlících obyvatel k 31. 12. 2006 729
muži 351
ženy 378
Počet obyvatel 0–14 let 99
Počet obyvatel 15–59 let 486
ženy 238

Podrobná data o počtu obyvatel naší obce, získaná při sčítání lidu, domů a bytů v roce 2013 si můžete stáhnout: obyvatelstvo_scitani_2013.

Přílohy