Oprava silnice ze Slatiny do Staré Vsi zdárně pokračuje

S pokládkou finálního povrchu na silnici ze Staré Vsi do Slatiny dnes začala firma, která realizuje zakázku. Celá rekonstrukce se tak blíží ke zdárnému konci a dostává obrysy.
Opravena bude silnice od hřiště ve Staré Vsi po hřiště ve Slatině. Silnice III. třídy v České republice jsou podle zákona o pozemních komunikacích určeny k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace. Ze zákona je musí vlastnit kraj.