Obec přispěla Římskokatolické farnosti ve Slatině na varhany

Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce Slatina obdrželo naše zastupitelstvo od pana faráře naši Římskokatolické farnosti ve Slatině. Příspěvek požadoval Mgr. Petr Rak, ThLic. na stavbu a opravu varhan ve místním kostele.
Varhany budou sloužit občanům obce za účelem rozkvětu kultury v obci Slatina. Po opravě bude nástroj plně využíván ke koncertním účelům, a to po celý rok. Hlavní koncerty budou pořádány ve vánočním a velikonočním období, ale i v srpnu, kdy je den posvícení.

V brzké budoucnosti se počítá s festivalem hudby, který se bude konat každým rokem na podzim. Pro občany obce budou rovněž pořádány varhanní půlhodinky. V neposlední řadě se připravuje natočení CD Slatinských varhan, které pomůže ke zviditelnění obce a dalším generacím bude odkazem jejich předků.

CD disk a jeho záznam bude možno zakoupit na obecním úřadě, v informačních centrech a na farním úřadě ve Slatině. Náklady na nahrávání CD budou vyčísleny po dodání cenové nabídky. Interprety budou místní umělci, kteří se snaží obnovit a předat kulturní bohatství minulých generací.

Zastupitelstvo obce Slatina na svém jarním zasedání tak jednohlasně schválilo finanční dar ve výši 22 000,-Kč.

Sdílet článek...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print