I škola se připravuje na Vánoce, děti nacvičují na prosincovou besídku

Start už máme za sebou, učení je v plném proudu, děti nacvičují na advent a všichni se připravují na nejkrásnější svátky v roce – Vánoce.
Během podzimu si děti zazpívaly s p. Čapčuchou, prošli jsme se s lampiony po vesnici, uspali broučky a oslavili Halloween. V rámci projektu děti navštívily Svět techniky v Ostravě. Školčátka se vydováděla v expozici Dětského světa. Žáci experimentovali, objevovali a seznamovali se s přírodními zákonitostmi a technickými vymoženostmi. V závěru jsme zhlédli 3D kino Putování s dinosaury. Dále nás navštívilo marionetové divadlo s Čertovskou pohádkou. Předškoláci absolvovali plavecký výcvik v Bílovci.

A co nás čeká? V prosinci bude besídka v MŠ, společně pojedeme na výlet do Rožnova pod Radhoštěm na program „Vánoce na dědině“. Pro žáky je připraven vzdělávací program „Křesťanské Vánoce“. V novém roce se chystáme do Divadla loutek na pohádku Zlatovláska.

Dětem, rodičům i ostatním přeji klidné svátky, bohatou nadílku, plno sněhu, veselý Silvestr a do nového roku vykročení správnou nohou.

Těším se na podnětná, společná setkání jak ve škole, tak i na akcích obce.