Škola na počátku nového školního roku

Tak nám to zase začalo!
Unavení rodiče zajásali, odpočatí učitelé jsou jistě plni elánu a děti??? Ty si o prázdninách užily teplíčka, sluníčka a letního řádění a většinou se těšily na spolužáky, kamarády, přestávky a někteří snad i na dobývání a nabývání nových vědomostí a dovedností.

No, prostě – už jsme zase všichni v TOM! V tom procesu. V jednom kole. A buďme za to všichni rádi, že jsme – že můžeme.

To jen tak na úvod – asi spíše očekáváte nějaké konkrétní informace…co nového, že? Tak jdeme na to! Ale nečekejte nic převratného a fascinujícího…jsme přece na vesnici.

Po proběhnutí konkurzu na ředitele školy z důvodu odchodu stávající p. ředitelky do důchodu byla novou p. ředitelkou ZŠ a MŠ Slatina zvolena p. Michaela Zezulová, která do své funkce nastoupí 1. října 2015. Tímto se pracovně rozloučíme s naší dlouholetou velitelkou Libuší Kotalovou.

Já bych Ti, Libuško, touto cestou chtěla ještě jednou za všechny zaměstnance, spolupracovníky, rodiče žáků a děti poděkovat. A nejen za Tvou pedagogickou a řídící práci. Především jsme oceňovali Tvou lidskost, vstřícnost a takt, se kterým jsi v naší škole udržovala pohodu a fajn atmosféru. Libuško, DÍKY!

Nastávající p. ředitelce přejeme, ať se jí na naší škole líbí a daří. Věříme, že všichni budeme prima kolektiv, který bude přínosem pro slatinské děti a jejich rodiče a také pro spolupráci s obcí, naším zřizovatelem.

V mateřské škole se zadaptovaly nově příchozí děti. Stav MŠ je zcela naplněn (celkem 26 dětí). Z důvodu daných prostor MŠ není kapacita pro přijetí většího počtu dětí, i když zájem by byl.

Naopak základní škola má kapacitu nenaplněnu. V letošním roce odešlo z naší školy celkem 9 žáků (8 ze 4. ročníku a 1 ze 2. ročníku). Do první třídy nastoupilo 5 chlapců a jeden čtvrťák se přistěhoval. Je to můj nový žáček, proto mohu napsat, že hned „zapadl“ do kolektivu, skamarádil se a zdá se být spokojen. Prvňáčci se postupně přizpůsobují novému – školnímu režimu… Do naší základní školy tedy letos chodí celkem 23 dětí. Norma pro zachování školy je však 24 žáků. Proto škola požádala obec o udělení výjimky na jeden školní rok. Žádost byla schválena.

Pro připomenutí všem a zejména těm, kteří jsou ve Slatině nově přistěhovaní a jejichž děti by se mohly vzdělávat v naší škole:

V minulých třech letech se zrenovovaly obě třídy (podlahy, malba, nábytek). Taktéž kuchyň a jídelna se zkulturnily a vybavily novými obklady, kuchyňským a jídelním nábytkem apod. V dalších letech plánujeme ve spolupráci s obcí renovaci školní družiny, pracovny (učebny hudební, pracovní a výtvarné výchovy) a postupně také chodeb a dalších prostor budovy školy.

O prázdninách se v rámci dotace zcela zrekonstruovala školní zahrada, na které je pro děti MŠ i ZŠ nové dětské hřiště, venkovní lavičky a v nově opravené zahradní budově venkovní učebna. Poděkování patří Šárce Vidlákové, Ivoně Ocáskové a Monice Nábělkové, které se při vyklízení a uklízení opravdu nadřely.

Letos budou mít žáci naší školy možnost přihlásit se do dvou zájmových kroužků. Jako loni to bude sportovní (gymnastický). Nově přibude kroužek dobrých nápadů (rukodělný, výtvarný apod.), který z vlastní iniciativy povede p. Jolana Stillnerová.

Během školního roku pořádáme různé mimoškolní akce pro děti a jejich rodiče (Podzimní setkání s pečením brambor a pouštěním draků, Dlabání dýní s lampionovým průvodem, Maškarní ples, Cestu pohádkovým lesem…). Vystoupením dětí přispíváme na některých kulturních akcích ve Slatině (Vánoční setkání u KD, Den matek, Country pohoda, Letní odpoledne s Dechovou hudbou Slatina…)
Jistě by se dalo psát ještě o dalších školních aktivitách, zejména v rámci výuky a povinné školní docházky. Ale to si nechám zase na příště.

en prozradím, že po celý rok výuky budou děti provázeny písničkami Jaromíra Nohavici. Každý měsíc se seznámí s jednou. A ta se bude prolínat a znít v různých předmětech. Takový Rok s Jarkem Nohavicou.

A přání na závěr? Po celý školní rok… s úsměvem každý krok!