Ze života školy ve II. čtvrtletí roku 2015

Ve škole vše běží svým neměnným tempem od zvonění ke zvonění. A je tady opět měsíc červen a s ním blížící se konec školního roku. Nastal čas hodnocení, zkoušení a opakování nabytých vědomostí. Vysvědčení je takovou formou hodnocení práce dětí za uplynulý školní rok. Všichni žáci se snažili, aby bylo co nejlepší.Naši školu opustí 8 žáků 4. ročníku a budou pokračovat ve školní docházce na ZŠ Komenského v Bílovci nebo na ZŠ ve Skřípově. Do prvního ročníku nastoupí v září 5 dětí. Počet žáků školy se opět sníží na 24. Mateřská škola je pro školní rok 2015/2016 zcela naplněna. K zápisu do MŠ bylo přijato 9 žádostí a pouze 5 dětí bylo zapsáno. Čtyři žádosti byly zamítnuty z důvodu naplnění kapacity mateřské školy. V novém školním roce bude tedy MŠ navštěvovat opět 26 dětí od 3 do 6 let ve smíšené třídě.
A nyní, co vše se událo ve škole za poslední čtvrtletí školního roku.
V březnu se konal maškarní rej s klaunem Hopsalínem. Odpoledne se vydařilo a líbilo se jak dětem tak dospělým. Druhou květnovou neděli jsme se sešli v kulturním domě, abychom si připomenuli Den matek. Děti ze školy a školky předvedly svá vystoupení, která nacvičily pod vedením svých učitelek a předaly maminkám kytičky a drobné dárky. Dále jsme v květnu shlédli pořad o planetách a vesmíru v mobilním planetáriu v místní tělocvičně. Žáci 1. a 2. ročníku a několik starších dětí z MŠ se zúčastnili sportovního dopoledne „Můj první gól“, které pořádal školní sportovní klub Bílovec na fotbalovém hřišti v Bílovci. Děti si zasoutěžily v různých disciplínách na pohybovou obratnost a také si zahrály ve skupinkách fotbal. Celá akce byla zaměřena na výběr nových fotbalových talentů.
Červen jsme začali návštěvou divadelního představení v Tísku. Herci divadla z Ostravy sehráli dětem pohádku O neposlušné princezně. Nato jsme absolvovali exkurzi do nové hasičské stanice a záchranného centra v Bílovci. Děti si prohlédly hasičskou techniku i sanitky záchranné služby a vyzkoušely si oživování na figuríně.
V sobotu 6. 6. se konala za krásného letního počasí tradiční Cesta pohádkovým lesem. Zúčastnilo se jí 98 dětí ze Slatiny i okolí. Tentokrát se děti v lese potkaly s postavami tří známých pohádek: O princezně Jasněnce a létajícím ševci, Lotrando a Zubejda a S čerty nejsou žerty. Na každém stanovišti po splnění úkolu dostaly děti razítko a odměnu. Cesta byla zakončena na prostranství u kulturního domu opékáním buřtů. Tato akce je velmi náročná na přípravu, ochotu rodičů a přátel školy vžít se do rolí pohádkových bytostí a připravit dětem pěkný zážitek. Děkuji všem organizátorům, aktérům a sponzorům za čas a zakoupení odměn na jednotlivá stanoviště.

Děti z MŠ měly v uplynulém období zájmových akcí více. V březnu to bylo jarní tvoření s rodiči a pak hledání velikonočního zajíčka. V dubnu zhlédly divadelní představení „Nosatý panáček“ v KD v Bílovci. V květnu navštívily dětský svět techniky v Dolní oblasti Vítkovice. Každou středu měly kroužek angličtiny pro nejmenší pod vedením p. uč. Hajchelové.

Rovněž žáci základní školy během celého školního roku navštěvovali 1x týdně florbal pod vedením p. uč. Varechy a sportovní kroužek pod vedením p. uč. Malčíkové.

Ve druhé polovině června nás čeká zpívání na country pohodě u KD a školní výlety. Děti z mateřské školy jedou do Dinoparku a školáci vlakem na hrad Helfštýn. Třeťáci a čtvrťáci se vydají ještě na cyklovýlet po blízkém okolí.

No a pak už jen loučení se školním rokem na školní zahradě při táboráku a spaní ve škole s velmi oblíbenou stezkou odvahy. Mezitím však musejí děti úspěšně absolvovat závěrečné písemky a zkoušení.

Přeji všem žákům úspěšné ukončení školního roku a krásné prázdniny.
Zaměstnancům školy přeji příjemnou dovolenou k načerpání nových sil do další práce.