Žádná tma pro tebe není temná aneb Noc kostelů 2015

Noc kostelů je unikátní akce, která umožňuje všem věřícím i nevěřícím lidem navštívit prostory našich krásných českých kostelů. Tato jedinečná akce se letos poprvé uskutečnila i ve farnosti Slatina.
Slatinskou Noc kostelů zahájilo v 18.00 vyzvánění kostelních zvonů. Po něm následovalo troubení z kostelní věže, kdy návštěvníci netradičně naslouchali zvuku trumpety z prostoru kolem kostela. V 18.30 začal koncert pro trubku a varhany.

V kostele byly během celé Noci kostelů umístěny nástěnky s fotografiemi a dokumenty týkající se historie i současnosti slatinské farnosti. Na fotografiích z prvního svatého přijímaní z roku 1977 mohly maminky rozpoznat své nyní již dospělé děti, děti mohly rozpoznat své rodiče. Návštěvníci si mohli počíst o významných rodácích – například o vychovateli synů Františka Ferdinanda d’Este či o jiných výjimečných osobnostech.

Dále na nástěnkách visely fotky z farních zájezdů, zajímavosti o slatinském chrámovém sboru a o schole, povídání o varhanách a o zvonech. Varhany jsou neodmyslitelnou součástí každého kostela a jelikož je to zajímavý, ale komplikovaný nástroj, varhaník Vít Krátký společně s varhanářem Martinem Tvarůžkou v komentované prohlídce varhan zasvětili návštěvníky do tajů tohoto „královského nástroje“. Účastníci noci kostelů dokonce měli neopakovatelnou příležitost a mohli si pod dozorem profesionálů hru na varhany vyzkoušet.

Nevíte, co to je cingulum, pluviál nebo sedes? Pokud jste přišli na slatinskou Noc kostelů, určitě už víte. Od 18.00 do 20.00 totiž souběžně s programem v kostele probíhala v sakristii výstava bohoslužebných předmětů. Zároveň mohli návštěvníci ochutnat červené mešní víno a obdržet tzv. poutnický pas. Pro děti byl připraven džusík, bonbónky a pexeso. Po komentované prohlídce jsme si mohli poslechnout zajímavé povídání o historii kostela v podání pana varhaníka a paní Magda nám objasnila historii slatinské kopie unikátního obrazu Sixtínské Madony.

Jelikož ve Slatině není hudby nikdy dost, ve 20.00 se konal koncert barokní hudby pro příčnou flétnu, violu a varhany a ve 20.30 si návštěvníci mohli poslechnout zpěvy slatinské scholy prokládané rozjímavými texty. Po zpěvech slatinské scholy nastalo vyvrcholení Noci kostelů. Účastníci mohli během celé Noci kostelů za někoho zapálit svíčku a napsat prosbu. Proseb bylo opravdu velké množství a všechny byly během závěrečné modlitby přečteny. Slatinskou Noc kostelů zakončil otec Piotr závěrečným požehnáním a všichni se mohli s povznesenou duší rozejít do svých domovů.

První Pánbůh zaplať za Noc kostelů 2015 ve Slatině patří v prvé řadě otci Piotrovi za poskytnutí prostoru kostela a za to, že se Noc kostelů ve Slatině vůbec mohla uskutečnit. Díky zrestaurování velkého množství uměleckých děl a péči o celkový vzhled kostela se návštěvníci slatinské Noci kostelů měli opravdu na co dívat. Další veliké díky patří hlavnímu organizátorovi varhaníkovi Vítovi Krátkému, který s nápadem Noci kostelů přišel a zasloužil se o výborný průběh celé akce.

Dále patří veliké díky všem sólistům (Marek Steyer-trumpeta, Gabriela Zajíčková-viola, Martina Hlavizňová-příčná flétna, Vít Krátký-varhany), moderátorům, organizátorům, slatinské schole a vrchním nalévačům mešního vína. V neposlední řadě veliké Pánbůh zaplať všem návštěvníkům, kteří přišli.