Navštívila nás krajská hodnotící komise soutěže Vesnice roku, získali jsme modrou stuhu

Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.
Soutěž poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem “Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice”. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007.

Obec Slatina se v této soutěži umístila v roce 1997 na prvním místě v rámci Moravskoslezského kraje, na třetím pak v rámci celé České republiky.

Komisi dnes po příjezdu do Slatiny přivítal v místním zámku starosta obce, místostarosta, zástupci obecních organizací (tedy školy a hasičů), místních podnikatelů i občanských sdružení.

Čtyři písně zazpívaly hostům děti z místní základní školy. Následovalo představení obce, občanských aktivit, společenských akcí a vybavenosti z úst starosty. Následně dostali během cesty Slatinou slovo také ostatní přítomní, kteří komisi odpovídali na otázky ve svých oborech.Celé setkání bylo ukončeno obědem v Penzionu pod sjezdovkou.

Soutěž je každoročně vyhlašována na jarním Dnu malých obcí v Praze. Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech – krajském a celostátním. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole. Do celostátního kola pak postupuje za každý kraj vždy maximálně jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha v krajském kole. V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa.

Obce přihlášené do soutěže jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

**Naše obec získala modrou stuhu za společenský život.** Tato stuha se uděluje jako ocenění velkého počtu spolkových a společenských aktivit.

Sdílet článek...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print