Ze života školy v druhém čtvrtletí roku 2014

Nastal měsíc červen. Poslední měsíc školy. Děti už netrpělivě očekávají konec školního roku a těší se na dva měsíce bezstarostného prázdninového života. Naopak rodičům přibydou starosti, jak své děti během prázdnin zabavit a zaměstnat.
Kdo má babičky má vyhráno. Hůře jsou na tom rodiče, kteří nemají toto zázemí a dovolená je krátká. Těm se nabízí různé letní tábory pro děti. Také v Bílovci při DDM je jako každý rok příměstský tábor, kde děti docházejí ráno a odpoledne se vracejí domů. Takže je možné této nabídky využít. Naše školka bude mít provoz do 11. 7. 2014. Školní družina provoz mít nebude, přihlásily se jen 2 děti.

Letos školu opustí 12 žáků ze 4. ročníku a budou pokračovat ve školní docházce na ZŠ Komenského v Bílovci. Do prvního ročníku nastoupí v září pouze 4 děti, takže počet dětí se ve škole sníží na 25.
Kapacita MŠ je pro školní rok 2014/2015 zcela naplněna. K zápisu se dostavilo 5 dětí a všechny žádosti o přijetí byly kladně vyřízeny. Ve školce bude od září opět 26 dětí ve smíšené třídě. Práce s takto početnou skupinou malých dětí je náročná. Zvláště v dnešní době živých a aktivních dětí, které obtížně udržují pozornost a reagují na pokyny a příkazy učitelek. Chce to nesmírnou dávku trpělivosti a optimismu. Mohu však odpovědně říci, že práce se našim učitelkám v MŠ daří a pokroky u dětí jsou zřejmé.

Během jarních měsíců byl ukončen plavecký výcvik žáků ZŠ i předškoláků MŠ. V květnu děti potěšily maminky kulturním vystoupením na oslavě Dne matek v KD. Žáci 3. a 4. ročníku absolvovali výcvik na dopravním hřišti v Příboře. Také jsme navštívili dvě divadelní představení a žáci školy muzikál Josef v Tísku. Školní vlastivědný výlet se velmi vydařil. Vydali jsme se autobusem za poznáváním krásné přírody Jeseníků, vystoupali jsme až na vrcholek Pradědu a zdolali velmi obtížnou stezku kolem vodopádů Bílé Opavy. Počasí bylo nádherné a všichni jsme se vrátili plni pěkných zážitků. Děti z MŠ byly na výletě v ZOO Ostrava.

Tradiční pohádkový les se uskutečnil v sobotu 7. června za hojné účasti dětí a rodičů. Trasa vedla krásným prostředím našich lesů, počasí bylo nádherné a pohádkové bytosti děti dobře pobavily. Všem účinkujícím i organizátorům patří velký dík za zdárný průběh celé akce, která je věnována našim dětem k jejich svátku.

Jak jsem se již v úvodu zmínila, je tady opět červen a s ním konec školního roku. Nastal čas hodnocení a ohlédnutí za uplynulým školním rokem. Děti si osvojily nové poznatky a vědomosti. Jejich snaha a píle bude nyní po zásluze ohodnocena vysvědčením. Jistě se všechny snažily, co jim síly stačily. Ne všichni však mohou mít samé jedničky. Proto chci rodičům připomenout, ať pečlivě váží slova, když si budou vysvědčení své dcery či syna číst. Ať si vzpomenou na svá školní léta, úspěchy a neúspěchy.

A co nás ještě čeká? No přece loučení se školním rokem, táborák, stezka odvahy a spaní ve škole.
Přeji všem dětem příjemné a prosluněné prázdniny, zaměstnancům školy klidnou dovolenou a v září opět hurá do školy!