Ze života školy v prvním čtvrtletí roku 2014

Pohled z okna nám jasně říká, že jaro je tady. Zimních radovánek si děti příliš neužily, ale i tak se na ty jarní všichni těší. Hlavně proto, že školní rok se přehoupl přes polovinu a prázdniny jsou zase trochu blíž.
Děti mají za sebou pololetní hodnocení a začátkem února proběhl zápis předškoláků do 1. ročníku. Byly zapsány celkem 4 děti, 2 chlapci a 2 dívky. V únoru jsme uspořádali maškarní ples pro děti. Ples se po všech stránkách vydařil, návštěvnost byla velká, tombola bohatá a děti si zasoutěžily i zatančily.

Děkuji tímto všem, kdož se o zdárný průběh plesu přičinili. Zvláště rodičům dětí za množství cen do tomboly.

V dubnu proběhne zápis dětí do mateřské školy. Vzhledem k tomu, že odcházejí jen 4 děti, bude volných míst málo a nepodaří se všechny zájemce umístit.

V současné době probíhá plavecký výcvik žáků 1.až 3. ročníku na bazéně ve Studénce.