Jubilanti a noví občánci obce se sešli v místním zámku

Tradiční setkání starosty obce s jubilanty a novými občánky Slatiny a Nového Světa se uskutečnilo dnes odpoledne v obřadní síni místního zámku.
Starosta poblahopřál celkem třem občanům, jež se dožili významného životního jubilea a předal jim drobnou pozornost.

Ve Slatině v průběhu uplynulého půlroku přibylo taktéž několik nových občanů, tedy nově narozených dětí, a to dvě přímo ve Slatině – dvojčátka – a dvě v naší místní části, Novém Světě.

I těm starosta prostřednictvím rodičů předal malou pozornost a symbolicky je přivítal v obci.