Ze života školy od září do prosince 2013

Nový školní rok se rozběhl obvyklým způsobem. Prvňáčci čtou první slabiky a slova , nepotrvá dlouho a přečtou si svou první pohádku sami. Starší žáci se prokousávají náročnějším učivem. Kromě jazyka mateřského se učí také anglicky a k výuce využívají počítačovou techniku.
V říjnu jsme společně s MŠ uspořádali Drakiádu s pečením brambor. Letos na poli za školou foukal vítr a draci létali vysoko. Dětí s rodiči přišlo hodně a byly odměněny sladkou odměnou a diplomem. Všem také chutnaly v ohni pečené brambory, které si děti samy na školním pozemku vypěstovaly.

Druhé setkání s rodiči a dětmi proběhlo 31. října, kdy jsme se sešli ve školní jídelně při dlabání dýní. Svítící dýně krásně ozdobily prostranství před školou. V podvečer děti rozsvítily lampiony a spolu s rodiči prošly v převlecích tichou a temnou vesnicí.

V listopadu jsme zhlédli dvě divadelní pohádky . Jednu přímo ve škole a za druhou jsme vyjeli do kulturního domu v Bílovci.Obě se dětem velmi líbily.

Blíží se vánoční čas. Naše škola se na nejkrásnější svátky pečlivě připravuje. Děti zdobí třídy, nacvičují zpěv koled na veřejné vystoupení a děti v mateřské škole program pro rodiče na vánoční besídku. Všechny se však již těší na Vánoce, rozsvícený stromeček a dárky. I my dospělí se v této předvánoční době tak trochu vracíme do dětských let a vzpomínáme , jaké ty Vánoce kdysi bývávaly.

A proto přeji Vám všem klidné a pohodové vánoční svátky v kruhu rodiny a hodně zdraví do příštího roku.