Ze života školy (září 2013)

Nejkrásnější dva měsíce v roce jsou za námi, děti opět usedly do školních lavic a vše už běží v pracovním tempu. V prvním ročníku jsme letos přivítali 10 dětí. Celkem základní školu navštěvuje 32 žáků. Rovněž mateřská škola je pro letošní školní rok zcela naplněna. Bylo přijato 14 tříletých dětí a do školky tak chodí celkem 25 dětí, z toho 18 chlapců.
O prázdninách byl opraven nápis na škole, odizolována výkopem přední stěna, kde se nám do školy tlačila voda a také byla opravena krytina střechy nad šatnou školky, kde zatékalo. Všechny tyto opravy zajišťovala obec.

Pokračujeme ve sběru starého papíru, čeká nás plavecký výcvik a mnoho dalších akcí. Hlavním posláním školy však je učení a tomu se budou žáci pilně věnovat celý školní rok pod vedením svých učitelů

Závěrem přeji dětem i zaměstnancům školy hodně úspěchů v práci, rodičům pak pevné nervy, pochopení a povzbuzení pro své děti. Ať se nám společná práce daří.