Ze života školy (červen 2013)

Tak je to zase tady… konec dalšího školního roku… tak toužebně očekávaný převážnou většinou žactva a nebojme se to říci… také většinou všech pedagogických i nepedagogických zaměstnanců školy, kteří budou čerpat řádnou a zaslouženou dovolenou.
Přes neustálé, leč oprávněné připomínání naší paní řídící, že škola má především vzdělávat a vychovávat, musím podotknout, že jsme v jarním období prošli mnoha akcemi. A jsem přesvědčená, že pro děti byly nemalým přínosem.

Pro malé děti bylo jistě zábavné hledání velikonočního zajíčka, který se letos schoval do nečekané sněhové nadílky. A ještě před velikonocemi si maminky s dětmi vyzkoušely svou kreativitu při jarním tvoření v MŠ.

Po opadnutí sněhu jsme nelenili a vynesli Mořenu. Tentokrát dobře hořela a po velké vodě v potoce Břízka plavala dost daleko… Bohužel ne tolik, aby nám zima ještě neukázala svou moc.

Do mateřské školy přijela malá divadélka. Děti viděly veselé Pohádky ze statku a pobavil je šašek Pepin. Taktéž zhlédli představení „O perníkové chaloupce“ v Loutkovém divadle v Ostravě. A ve školce je navštívil loupežník Friduš, se kterým mohly hádat, střílet z kuší a soutěžit.

Velice zajímavé a poučné bylo předvádění práce s dravci, na které jsme se jeli podívat do Tísku.
Ve čtvrtém ročníku máme jen šest dětí. I přesto slavili svůj malý úspěch. V literární soutěži Bílovecké záhady, pořádané ZŠ Komenského ve spolupráci s bíloveckou Městskou knihovnou, tentokrát na ekologické téma „Strašidla z barevných popelnic“, zaslali čtyři žáci své práce. Všichni malí spisovatelé v doprovodu svých rodičů se zúčastnili zajímavého setkání v bílovecké knihovně, kde byly hosty např. spisovatelka Zuzana Pospíšilová a herečka Jitka Smutná, které oceněné práce velice poutavě prezentovaly. Byly mezi nimi také povídky naší Terezy Kicové a Tomáše Zouhara, které si můžete přečíst v tomto zpravodaji.

Čtvrťáci a třeťáci se vydali na malou prohlídku Gymnázia v Bílovci, kde si studenti kvarty připravili pro své mladší kamarády zajímavou prezentaci o vodě „Na stejné vlně“, s níž získali 1. místo v celostátní soutěži. Naši žáčci prošli různými aktivitami – skládali pexesa a domina, luštili tajenku, přiřazovali pojmy na interaktivní tabuli a mohli si vyzkoušet pozorování mikroskopem.

V dubnu proběhl zápis do MŠ. Z 18 přihlášených bylo přijato 14 dětí, 4 žádosti byly zamítnuty pro naplněnou kapacitu MŠ. Přibude hodně malých dětí a práce s nimi bude převážně zpočátku náročná, proto žádáme rodiče o podepsání veškerých věcí (oblečení, obuv). Malincí si je většinou nepoznají a tímto můžete předejít případným zmatkům.

Tradičně jsme byli osloveni kulturní komisí obecního zastupitelstva, abychom přispěli programem našich dětí při květnové oslavě Dne matek v kulturním domě. Děti si pro své maminky také vyrobily dárečky a ty starší samy vymyslely a napsaly přáníčka. Za zveřejnění určitě stojí originální básnička Ondřeje Richtára ze 3. ročníku, která pobavila a vyloudila nám na tvářích úsměvy. Vystoupení dětí je vždy pěkným zpestřením. S částí programu v country stylu vystoupí některé děti ZŠ také v sobotu 15. 6. na mini festivalu Country pohoda ve Slatině.

Žáci 3. a 4. ročníku si již podruhé vyzkoušeli své znalosti, dovednosti a zručnost jízdy na kole na dopravním hřišti v Příboře. Průkaz cyklisty za úspěšné vypracování testů získali čtvrťáci Petr Klos, Martin Storzer a Michaela Kneifelová.

Drobotina ze školky obkoukla místní zahradnictví.

„Pohádkový les“ – poslední dobou snad nemůže být bez deště. Kvůli nepřízni počasí vedla trasa opět naší obcí. Přesto „Cestou pohádkovou vesnicí“ prošlo přes 90 dětí. A kdo chtěl, přišel se ještě pobavit na prostranství u kulturního domu.

Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh této již tradiční akce pro děti, na které se jistě baví i rodiče a pohádkové bytosti, všem sponzorům a zejména paní učitelce Daně Míčkové, která je hlavní organizátorkou. Proto jí přejeme do dalších let spoustu dalších zajímavých nápadů :-).

Ke Dni dětí bylo pro všechny děti připravené představení divadelního souboru nazvané „Nebojsa“, jež se konalo v kulturním domě v Tísku.

Školní výlety nás naštěstí zastihly mezi deštivými dny, kdy se počasí umoudřilo. Školka se vypravila na Štramberk a Starý Jičín a školáci si vyrazili do Hranic na Moravě, Teplic nad Bečvou a Zbrašovských jeskyní. Část financí potřebná na dopravu byla hrazena z peněz vydělaných sběrem starého papíru.

Školička má ještě v plánu navštívit místní hasičskou zbrojnici a školáci 1. a 2. ročníku se podívají na farmu pana Lindovského na Novém Světě.

No a nakonec se jistě všichni těší na poslední týden tohoto školního roku, kdy proběhnou nepovinná, leč dětmi velice oblíbená setkání dětí, rodičů a zaměstnanců školy. Budeme se loučit s odcházejícími čtvrťáky, nové školáky přepošleme ze školičky do 1. ročníku. Závěr školního roku oslavíme spaním ve škole, kterému bude předcházet zábavné odpoledne a večer s táborákem a s neodmyslitelnou stezkou odvahy. Vše završíme návštěvou místního kina a poslední den rozdáním vysvědčení.

A pak už jen… Hurá na prázdniny!!!

Všem poděkování za jejich náročnou práci, snahu a trpělivost, především pak naší paní ředitelce Libě Kotalové, která i v dnešní uspěchané době vede naši školu s potřebným klidem a nadhledem a vytváří tak pohodovou atmosféru.