Ze života školy (březen 2013)

Ještě v prosinci proběhla v mateřské školičce tradiční, moc příjemná Vánoční besídka. Maminky přinesly cukrovíčko k ochutnání a všichni se těšili z pěkných, milých a veselých vystoupení malých dítek. Klobouk dolů před personálem MŠ!

Obě paní učitelky mají jistě spoustu práce s tvořením a hlavně pak nacvičením takového programu svých svěřenců pro jejich rodiče. Ostatně se jim to stále výtečně daří, tudíž jen tak dále, prosím. Při této příležitosti bych také ráda vyzdvihla činnost naší paní školnice, „tety“ Šárky Vidlákové, která je vlastně více či méně v pozadí všech akcí školky i školy a je takovou dobrou duší a ochotnou pomocnicí ve všem.

Ve škole se zase netradičně jedno odpoledne daly děti s rodiči do předvánočního tvoření a příjemně naladěni si všichni společně zazpívali některé vánoční písně a koledy.

Děti mateřské školy a 1. a 2. ročníku základní školy se s radostí zúčastnily představení Divadla loutek v Ostravě a činoherního divadélka v KD v Bílovci.
S úspěchem byl ukončen plavecký výcvik žáků 1. -3. ročníku základní školy, který se konal ve Studénce. U starších dětí mateřské školy ještě pokračuje plavecký výcvik v Bílovci.

Školákům bylo rozdáno pololetní vysvědčení. Na příští školní rok jsme do naší školy zapsali 10 prvňáčků, jež předvedli své dovednosti u zápisu a prokázali tak svou způsobilost nastoupit do 1. ročníku.

Naše škola také pořádala dvakrát jednodenní lyžařský kurz, s nímž byla většina dětí spokojena a celá akce probíhala ve veselém duchu. Využili jsme výhodné nabídky lyžařského klubu SKI Slatina a dobrých sněhových podmínek a vyrazili jsme na místní svah. S velkým uspokojením musím konstatovat, že převážná většina našich dětí už umí sama sjet celou modrou sjezdovku. A že to některé stálo nemálo úsilí!!! Přiznáme -byla spousta pádů, objevily se i slzičky… Ovšem nešlo jen o to, naučit se lyžovat! Ale především překonat nezdary, poprat se s neúspěchy, zažít radost z úspěchu a z překonání sebe sama, radovat se z pokroků kamarádů a těšit se ze sounáležitosti se všemi zúčastněnými.

Především ti, kteří stáli na prkýnkách poprvé v životě, si vyzkoušeli a ověřili, jak důležitá je vůle, houževnatost a vytrvalost. Nadchlo mne svěření se jednoho žáčka 4. ročníku. Když prý poprvé vyjel na vleku na kopec a stál nad tím svahem padajícím dolů, napadl jej citát: „Kostky jsou vrženy!“ No, není to úžasné? Prostě „to musel dát“, musel si poradit… Chtěla bych tímto poděkovat rodičům, že dali dětem šanci, lyžařským instruktorům za trpělivost a příjemné klima, lyžařskému klubu v zastoupení Dalibora Illíka za vstřícnou spolupráci a panu Romanu Zelinkovi za nezištnou pomoc při všem, co bylo potřeba. Rádi tuto akci zase příští zimu zopakujeme a třeba i vylepšíme.
S potěšením Vás také zveme na Dětský maškarní ples v kulturním domě ve Slatině, konaný v sobotu 16. 3. 2013. Těšíme se opět na hojnou účast a radostné skotačení vašich ratolestí.

Na naší škole stále pokračuje sběr starého papíru. Až opadnou sněhy, měl by se odvážet. Takže pokud chcete a můžete, přispějte tímto naší školičce. Peníze ze sběru pak využíváme při různých školních i mimoškolních akcích.
Jelikož v lednu došlo k vytopení některých prostor školy, byly instalovány nové vodovodní rozvody a nyní probíhá malování školní jídelny, kuchyně, velké části mateřské školy a 1. třídy.

Dětem přeji, ať si o jarních prázdninách odpočinou od školních povinností a užijí si ještě zimních radovánek na sněhu. Neboť vězte – jaro se blíží, i když to tak zdaleka nevypadá.Jménem školského výboru i jménem svým bych ráda poděkovala všem, kdo škole pomáhají sponzorskými dary. Velmi si toho ceníme, obzvláště v této době, kdy peněz na pomůcky a vybavení přichází do školství rok od roku méně.