Ze života školy (prosinec 2012)

Uzavřeli jsme první čtvrtinu školního roku, podzim pomalu končí. Děti se pilně učí, netrpělivě vyhlížejí sněhovou nadílku a již se těší na Vánoce.

Máme za sebou několik mimoškolních akcí. Na školní zahradě jsme v říjnu uspořádali podzimní setkání s pouštěním draků. Bohužel vítr vůbec nefoukal, takže draci ani nevzlétli. Dětem to ale příliš nevadilo, protože si zasoutěžily v různých disciplínách a na ohništi pekly v popelu brambory vypěstované na školním pozemku. Maminky se postaraly o bohaté pohoštění, které všem přítomným velmi chutnalo.

Žáci 3. a 4. ročníku navštívili dopravní hřiště v Příboře a v rámci výuky pilně trénovali správnou jízdu na kole. Poslední říjnový podvečer škola ožila. Sešli jsme se k podzimnímu tvoření. Děti spolu s rodiči vyřezávaly dýně , malovaly lampičky a tvořily panáčky z podzimního listí. Když se venku setmělo, rozsvítili jsme lampiony a všichni společně prošli celou naší obcí. V polovině listopadu děti z MŠ a první třídy zhlédly divadelní představení v Bílovci.
Stále pokračujeme ve sběru starého papíru. Pokud nevíte, kam s ním, noste svázané balíčky do školy. Další odvoz bude v únoru.

Škola už druhý rok pokračuje v evropském projektu Šablony. Všechny třídy již máme vybaveny interaktivními tabulemi. Tato nová technika umožňuje dětem probírané učivo zajímavým způsobem přiblížit a oživit. Starší žáci také hojně využívají počítačovou učebnu, kde pracují s různými výukovými programy.
Je toho mnoho, co máme za sebou, ale mnohem více nás ještě čeká. Blíží se Mikuláš se svou nadílkou, vánoční besídky a konečně vytoužené Vánoce. Po Vánocích pak prověřování znalostí před pololetním hodnocením a vysvědčením. To děti dostanou 31. ledna.

V úterý 5. února se bude konat zápis dětí k povinné školní docházce ve školním roce 2013/2014. K zápisu jsou povinny se dostavit děti, které do 31.8.2013 dovrší věk 6 let. Rodiče získají informace a formuláře k zápisu ve škole.
Jménem školského výboru i jménem svým bych ráda poděkovala všem, kdo škole pomáhají sponzorskými dary. Velmi si toho ceníme, obzvláště v této době, kdy peněz na pomůcky a vybavení přichází do školství rok od roku méně.

Všem pak do dalšího roku přeji: mnoho štěstí, neboť v něm je síla, naději, neboť v ní je víra, lásku, neboť bez ní je člověk sám. Ze všeho nejvíc přeji zdraví, neboť bez něj není naděje, ani štěstí, ani láska.