Ze života školy (prosinec 2012)

Uzavřeli jsme první čtvrtinu školního roku, podzim pomalu končí. Děti se pilně učí, netrpělivě vyhlížejí sněhovou nadílku a již se těší na Vánoce.

Máme za sebou několik mimoškolních akcí. Na školní zahradě jsme v říjnu uspořádali podzimní setkání s pouštěním draků. Bohužel vítr vůbec nefoukal, takže draci ani nevzlétli. Dětem to ale příliš nevadilo, protože si zasoutěžily v různých disciplínách a na ohništi pekly v popelu brambory vypěstované na školním pozemku. Maminky se postaraly o bohaté pohoštění, které všem přítomným velmi chutnalo.

Žáci 3. a 4. ročníku navštívili dopravní hřiště v Příboře a v rámci výuky pilně trénovali správnou jízdu na kole. Poslední říjnový podvečer škola ožila. Sešli jsme se k podzimnímu tvoření. Děti spolu s rodiči vyřezávaly dýně , malovaly lampičky a tvořily panáčky z podzimního listí. Když se venku setmělo, rozsvítili jsme lampiony a všichni společně prošli celou naší obcí. V polovině listopadu děti z MŠ a první třídy zhlédly divadelní představení v Bílovci.
Stále pokračujeme ve sběru starého papíru. Pokud nevíte, kam s ním, noste svázané balíčky do školy. Další odvoz bude v únoru.

Škola už druhý rok pokračuje v evropském projektu Šablony. Všechny třídy již máme vybaveny interaktivními tabulemi. Tato nová technika umožňuje dětem probírané učivo zajímavým způsobem přiblížit a oživit. Starší žáci také hojně využívají počítačovou učebnu, kde pracují s různými výukovými programy.
Je toho mnoho, co máme za sebou, ale mnohem více nás ještě čeká. Blíží se Mikuláš se svou nadílkou, vánoční besídky a konečně vytoužené Vánoce. Po Vánocích pak prověřování znalostí před pololetním hodnocením a vysvědčením. To děti dostanou 31. ledna.

V úterý 5. února se bude konat zápis dětí k povinné školní docházce ve školním roce 2013/2014. K zápisu jsou povinny se dostavit děti, které do 31.8.2013 dovrší věk 6 let. Rodiče získají informace a formuláře k zápisu ve škole.
Jménem školského výboru i jménem svým bych ráda poděkovala všem, kdo škole pomáhají sponzorskými dary. Velmi si toho ceníme, obzvláště v této době, kdy peněz na pomůcky a vybavení přichází do školství rok od roku méně.

Všem pak do dalšího roku přeji: mnoho štěstí, neboť v něm je síla, naději, neboť v ní je víra, lásku, neboť bez ní je člověk sám. Ze všeho nejvíc přeji zdraví, neboť bez něj není naděje, ani štěstí, ani láska.

Sdílet článek...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print