Ze života školy – zpravodaj březen 2012

Nastal březen, první jarní měsíc a jaro nesměle ťuká na dveře. Sníh už úplně zmizel z polí, luk i příkopů. Ozývá se zpěv ptáků. Jen každodenní mrazíky nám připomínají, že zima se ještě úplně nevzdala.

Školní rok se přehoupl do své druhé poloviny, pololetní vysvědčení bylo rozdáno a přineslo jak radost z jedniček, tak trochu zklamání ze známek horších. Proběhl zápis žáků do 1. ročníku ZŠ. K zápisu se dostavilo 5 dětí, z nichž 1 dítě bude mít odloženou školní docházku.

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2012/2013 bude v měsíci květnu. Rodiče budou včas informováni ve vývěsní skříňce a na internetových stránkách obce. K zápisu donesou rodný list dítěte a vyplní žádost o přijetí dítěte do MŠ. Formuláře žádosti jsou k vyzvednutí u ředitelky školy Mgr. Libuše Kotalové

V sobotu 3. března se konal dětský maškarní ples. Účast dětí, rodičů a přátel školy byla velká. Příprava plesu i ples samotný proběhl ke spokojenosti všech, především těch nejmenších. Děti byly spokojené s výhrami v tombole, která byla velice pestrá a bohatá. Také si s chutí zahrály, zatančily a zasoutěžily spolu s klauny, kteří dětem za jejich spolupráci rozdali mnoho barevných, tvarovaných balonků.

Do tomboly přispěli všichni rodiče dětí školy i školky. Chtěla bych jim touto cestou za všechny příspěvky poděkovat, neboť tímto se zasloužili o zdárný průběh plesu. Také děkuji všem zaměstnancům školy a přátelům školy za pomoc při organizaci celé akce.

Naše škola je již druhým rokem zapojena do celostátní akce „ Ovoce do škol“. Žáci tak zdarma dostávají dvakrát do měsíce různé druhy ovoce nebo ovocné nápoje.

V současné době ukončili žáci 1.,2. a 3. ročníku plavecký výcvik v plavecké škole ve Studénce. Na tento výcvik vynakládá naše obec každoročně několik tisíc korun na pokrytí provozních nákladů 10 lekcí a rodiče platí dětem pouze část nákladů na výuku.

Nyní nás čekají další akce:

  • Vítání jara
  • Hledání „ Velikonočního zajíčka“
  • Den Země
  • Vystoupení na oslavách Dne matek

Hlavní naší činností je však vzdělávání, učení a hodně další školní práce.