Rybáři ani v zimě nezahálejí!

I v těchto mrazivých zimních měsících mají rybáři povinnosti, které si musí splnit, aby nedocházelo k zaplynění rybníků a následnému
úhynu rybí osádky.

Proto i v tomto únorovém chladném ránu, -19°C, se sešli někteří
z nich na místním rybníku na Novém Světě a společně vysekali
otvor v ledu, zakrývající jeho celou hladinu.

Nebyla to věc jednoduchá, ale díky odhodlání a píle milovníků
rybaření se zdařila!