Ze života školy – zpravodaj podzim 2011

Prázdniny jsou dávno za námi a nový školní rok se již naplno rozjel. Do prvního ročníku nastoupilo 8 dětí. Celkem školu navštěvuje 33 žáků ze Slatiny a Nového Světa. V mateřské škole je zapsáno 21 dětí.

I v novém školním roce nás čeká mnoho práce a nových úkolů. Škola se zapojila do projektu Šablony EU peníze školám a získala dotaci 450 000 Kč. Z první části dotace byla během prázdnin nově vybavena počítačová učebna a ve třídách byly instalovány dvě interaktivní tabule. Z dalšího příspěvku, který škola obdrží v příštím roce, budou realizována školení pro učitele zaměřená na inovaci výuky a další pomůcky.

Začátkem října jsme odvezli do sběru 3 tuny starého papíru. Ve sběru budeme pokračovat a další odvoz bude na jaře. Také jsme uskutečnili podzimní setkání rodičů a dětí s pouštěním draků na školní zahradě. Maminky přichystaly dětem opět výborné pohoštění. Draci létali docela hezky , brambory pečené v ohni všem také chutnaly a vůbec celá akce se vydařila.

Navštívili jsme filmové představení Medvídek Pú a děti z MŠ absolvovaly divadelní představení. Žáci 3. a4. ročníku v rámci dopravní výchovy navštívili dopravní hřiště v Příboře, kde si v praxi vyzkoušeli, jak ovládají jízdu na kole a dopravní předpisy.

Blíží se pomalu vánoční svátky a s nimi již tradiční vánoční besídky ve škole, na nichž žáci předvedou rodičům pásmo písní a veršů .

Závěrem svého příspěvku děkuji panu Šimkovi, který škole věnoval k začátku školního roku do počítačové učebny novou tiskárnu s kopírkou. Toto zařízení je plně využíváno, neboť stará kopírka již dosloužila.

Přeji všem dětem a zaměstnancům hodně úspěchů v práci, rodičům pevné nervy a trpělivost se svými dětmi. Do nového roku 2012 pak všem hodně zdraví a osobní pohody.