Památník železniční nehody ve Studénce byl odhalen

Dnes proběhlo pod nechvalně známým mostem nad železniční tratí ve Studénce ke slavnostnímu odhalení pietního památníku. Naši hasiči, kteří u nehody rovněž zasahovali, se ceremoniálu zúčastnili.

Na desetitunové betonové plastice jsou uvedena křestní jména všech, kteří při srážce mezinárodního rychlíku Comenius s konstrukcí právě budovaného mostu dne 8. srpna 2008 přišli o život. Výstavbu památníku spolu s dalšími dobrovolníky, především z řad přeživších a pozůstalých, organizovali cestou občanského sdružení Komenius celkem tři roky.

Slavnostního odhalení památníku se zúčastnila i zdravotní sestra Naděžda Tomčíková, která rychlíkem rovněž cestovala a těsně po nehodě se starala o zraněné cestující. Stuhu přestřihl strojvůdce vlaku Jiří Šindelář. Plastika je památkou na nehodu i poděkováním záchranářům, kteří se podíleli na zásahu u této události.