Ze života školy

Ani jsme se nenadáli a prázdniny už klepou na dveře. Ve škole nastalo období zkoušení a opakování učiva. Děti už se nemohou dočkat posledního zvonění. Počasí je opravdu letní a láká k pobytu v přírodě.

Od našeho posledního setkání uplynuly tři měsíce. Co se za tu dobu ve škole událo?

V březnu nás navštívilo divadélko Myška a shlédli jsme pohádku Čert a Káča, pak jsme byli v místním kině na filmu Na vlásku. Ve školce herci z Nového Jičína předvedli dětem poučné pásmo o výrobě mouky a mlýnech.

V dubnu začal plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku. Ve školce proběhl zápis dětí pro příští školní rok. Školka také navštívila zahradnictví, knihovnu v Bílovci, proběhlo jarní tvoření s rodiči, hledání velikonočního zajíčka s plněním zajímavých úkolů.

Školka také uspořádala zájezd do Divadla loutek na představení O pejskovi a kočičce. Vynášeli jsme Morenu a vítali jaro. Děti ze školy a školky vystoupily v kulturním domě na oslavách Dne matek se svým kulturním programem, který nacvičily pod vedením p. uč. Míčkové, p. uč. Rekové, p. uč. Malčíkové.

Co nás ještě čeká? Tradiční Cesta pohádkovým lesem, školní výlety, rozloučení se žáky 4 ročníku školy a předškoláky ve školce.

A úplně na konec – rozloučení se školním rokem, táborák. A pak už hurá na prázdniny!

Přeji všem dětem i zaměstnancům školy, aby si pořádně odpočinuli, načerpali nové síly a v září opět s chutí a elánem vstoupili do nového školního roku.