Ze života školy

Nastal březen, první jarní měsíc a jaro nesměle ťuká na dveře. Sníh už úplně zmizel z polí, luk i příkopů. Ozývá se zpěv ptáků. Jen každodenní mrazíky nám připomínají, že zima se ještě úplně nevzdala.

Školní rok se přehoupl do své druhé poloviny, pololetní vysvědčení bylo rozdáno a přineslo jak radost z jedniček, tak trochu zklamání ze známek horších.

Proběhl zápis žáků do 1. ročníku ZŠ. K zápisu přišlo 9 dětí a všechny byly do školy zapsány.V příštím školním roce se tedy zvýší počet žáků na 36 ve čtyřech ročnících. Rovněž v MŠ máme plno. Po několika letech, kdy bylo dětí málo, se situace obrátila.

V sobotu 26. února se konal dětský maškarní ples. Účast dětí, rodičů a přátel školy byla velká. Příprava plesu i ples samotný proběhl ke spokojenosti všech, především těch nejmenších. Děti byly spokojené s výhrami v tombole, která byla velice pestrá a bohatá. Také si s chutí zahrály, zatančily a zasoutěžily spolu s klauny, kteří dětem za jejich spolupráci rozdali mnoho barevných, tvarovaných balonků.

Do tomboly přispěli všichni rodiče dětí školy i školky. Chtěla bych jim touto cestou za všechny příspěvky poděkovat, neboť tímto se zasloužili o zdárný průběh plesu. Také děkuji všem zaměstnancům školy a přátelům školy za pomoc při organizaci celé akce.

Letos jsme také využili místního lyžařského areálu. Žáci 3.a 4. ročníku se dvě dopoledne pod vedením instruktorů lyžařské školy učili správnému a bezpečnému sjíždění svahu na lyžích či snowboardu. Vybavení jim bylo zdarma zapůjčeno lyžařským klubem SKI Slatina. Pan Jiří Illík celou akci zprostředkoval a zajistil lyžařské instruktory a občerstvení pro děti. První část kurzu financovala obec Slatina. Druhou si již zaplatili rodiče sami. Pedagogický dozor a potřebnou výpomoc při výcviku poskytla třídní učitelka Lenka Malčíková. Zdatnější lyžaři se učili carvingový oblouk na velké sjezdovce. Začátečníci si nejdříve osvojili základy lyžování u malého dětského vleku. Poté je čekal náročnější program – výjezd na velkém vleku a sjíždění celé sjezdovky po modré (méně strmé) části. Děti byly nadšené. Mnozí, kteří vlastně poprvé stáli na lyžích, udělali i v tak krátkém čase výrazné pokroky. V dalších letech bychom chtěli s touto aktivitou pokračovat.

Přáli bychom si, aby rodiče častěji využívali tuto možnost sportovního využití, která se nabízí přímo v naší obci a umožnili dětem častější pohyb a pobyt venku v zimních měsících. Určitě je to pro ně přínosnější než vysedávání u televizoru a počítače.

Děkujeme tímto především panu starostovi Luďku Míčkovi za podporu akce a panu Jiřímu Illíkovi za její organizaci.

Nyní nás čekají další akce: Vítání jara, hledání „Velikonočního zajíčka“, Den Země apod. Hlavní naší činností je však vzdělávání, učení a hodně další školní práce.

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2011/2012 proběhne ve dnech 27.4. a 28.4. 2011 v době od 14,00 hodin do 15,30 hodin v prostorách MŠ. Rodiče si donesou rodný list dítěte a vyplní žádost o přijetí dítěte do MŠ. Formuláře žádosti jsou k vyzvednutí u ředitelky mateřské školy Mgr. Libuše Kotalové.

Sdílet článek...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print