Činnost zásahové jednotky ve II. pololetí roku 2010

Zásahová jednotka SDH Slatina má za sebou rok 2010. První pololetí naší činnosti jsme již shrnuli v samostatném článku, nyní se zmíníme o tom druhém. Ačkoli již nebylo na zásahy tak náročné, jako prvních šest měsíců, měli jsme stále co dělat.

Důležité je taky zmínit fakt, který není laikům příliš zřejmý – že zásahová Jednotka sboru dobrovolných hasičů je organizační složkou obce, zatímco Sbor dobrovolných hasičů je občanské sdružení, jako například hudba nebo myslivci. Vzájemně tyto dvě skupiny nemají po právní stránce nic společného, ačkoli k tomu podobnost názvu svádí a někteří lidé jsou členy obou skupin.

Zatímco činnost ve sdružení je zcela dobrovolná, u zásahové jednotky je dobrovolný pouze vstup, poté každému hasiči nastávají povinnosti podle zákona 133/85 a vyhlášky 247/2001 a dalších interních předpisů. Vůči jednotce má poté zákonné povinnosti samozřejmě i obec – např. zabezpečuje jednotku osobními ochrannými prostředky, pojišťuje členy u zásahu, umožňuje provádění výcviku apod. Vůči občanskému sdružení obec zákonné povinnosti nemá, přistupuje k němu jako k ostatním v obci – hudbě, myslivcům apod. Činnost občanského sdružení Sbor dobrovolných hasičů v tomto článku nezmiňujeme.

Personální změny v jednotce

V polovině roku došlo na základě rozhodnutí velitele a schválení obecního zastupitelstva ke snížení počtů hasičů v jednotce o jednoho člena.

Nové vybavení a zázemí

V září byla dokončena rekonstrukce naší zbrojnice. Strávili jsme pracemi na rekonstrukci spoustu hodin a všem členům jak jednotky, tak sboru, za to patří velký dík. Rekonstrukci zbrojnice jsme si rovněž popsali v samostatném článku.

V říjnu jsme obdrželi nové osobní ochranné prostředky pro sedm nejčastěji vyjíždějících hasičů. Jedná se o kompletní výstroj – přilba Schuberth F220, kukla Nomex Delta, oděv Fireman Strong, rukavice Holík Ruby, bavlněná trička, kšiltovky a obuv Zeman 0412 A a B.

Shodou okolností všech sedm hasičů své vybavení poprvé ostře vyzkoušelo při požáru lesa dne 28. listopadu. Z ohlášeného požáru se sice vyklubalo neohlášené pálení klestí, nicméně za křest ochranných prostředků se to považovat určitě dá.

Výcvik a odborná příprava

Jednotka pokračovala ve výcviku a odborné přípravě dle plánu na rok 2010. Vzhledem k časově náročné rekonstrukci zbrojnice byla některá témata sloučena nebo upravena, nicméně hasiči se dozvěděli vše, co je pro jejich činnost důležité.

V druhém pololetí proběhlo jedno taktické a jedno prověřovací cvičení. Taktické cvičení ve vyhledávání osob v zakouřených prostorech proběhlo v objektu skladu Civilní ochrany v Bílovci, prověřovací cvičení zaměřené na postupy při hašení za silného mrazu jsme uspořádali u požární nádrže a prostranství za zbrojnicí.

Zásahy jednotky

Na první zásah druhého pololetí roku 2010 jsme čekali necelý měsíc – už 23. července jsme vyjeli na pomoc do Slatiny, kde se vlivem stavebních prací u kulturního domu opět zanesla kanalizace a voda začala ohrožovat sklepy budovy.

Zhruba měsíc poté jsme vyjeli k zásahům do Staré Vsi i na Nový Svět. Obě obce totiž po prudkém lijáku zaplavilo bláto z polí, které bylo nutno alespoň z hlavních komunikací odstranit. V tento den jsme zasahovali celkem čtyřikrát.

Uplynul další měsíc a operační a informační středisko nás vyslalo k likvidaci obtížného hmyzu. Ten se usídlil ve venkovním reproduktoru lyžařského hotelu ve Slatině, kde ohrožoval na terase sedící hosty. Hnízdo bylo zlikvidováno, reproduktor bez újmy rozebrán a znovu složen.

K již výše zmíněnému požáru lesa v Lubojatech jsme byli povoláni 28. listopadu. Jak již bylo napsáno, cestou k zásahu jsme byli radiostanicí odvoláni zpět na základnu, událost byla z požáru překlasifikována na planý poplach.

Zásah s pořadovým číslem 30 – poslední letošního roku – byl vyloženě nepříjemný – pro dobrovolné jednotky je totiž vždy velmi náročné zasahovat ve vlastní obci, jelikož se vždy jedná o pomoc kamarádovi či známému. Jednalo se o požár sazí v komínovém tělese rodinného domu. Požár se podařilo včas uhasit, nicméně komín byl vzniklým žárem značně poškozen.

Závěrem

Těžký rok 2010 jsme zvládli, příští by měl být pracovně snadnější a v lepším prostředí. Na základě dohody s obcí a vzhledem ke zvyšujícímu se počtu zásahů zvýšíme frekvenci provádění odborné přípravy i výcviku jednotky. Rovněž se více zaměříme na kondiční jízdy strojníků. A hlavně se v případě povolání k zásahu stále budeme snažit pomoci co nejlépe a nejprofesionálněji.

Související odkazy

Sdílet článek...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print