Myslivci ve Slatině

Myslivecké spolky – to je většině občanů známé – mají na českém venkově již mnohaletou tradici. Stejně je tomu tak i ve Slatině.

Posláním místních myslivců bylo a je zákonným výkonem „práva myslivosti“ regulovat stavy volně žijící zvěře, zvěře užitkové a také té způsobující škody na pozemcích, lesních porostech i majetku občanů. Mimo toto poslání a zájmovou činnost se myslivci obětavě starají o zvěř v době jejího zimního strádání a to pravidelným přikrmováním a ochranou před „škodnou“.

Svou přítomností v krásných okolních lesích slatinska jsou též, dá se říct, tichými strážci pořádku i v těch nejodlehlejších místech přírody.V neposlední řadě se slatinští myslivci svou účastí prezentují společně s dalšími spolky na organizování některých společenských akcí pro občany obce.

Od ledna tohoto roku má slatinské myslivecké sdružení nový název – „VRBOVNA“ Slatina, obměněnou organizační strukturu a nově uzavřenou nájemní smlouvu s Honebním společenstvem vlastníků honebních pozemků. Po valné hromadě vlastníků honebních pozemků má také Honební společenstvo nové vedení.

Změny, dá se konstatovat, přispěly k zlepšení činnosti mysliveckého sdružení ve srovnání s předešlými léty. Přispěly také k dobré spolupráci s majoritním vlastníkem honebních pozemků – Obcí Slatina, jejím vedením i k dobrým vztahům s občany myslivostí nepřímo zainteresovanými.

Přes úspěšnou činnost se potýkáme s dvěma problémy:

Prvním z těchto je opakovaně prováděné záškodnictví neznámými  pachateli  –  pravděpodobně z blízkého okolí, kteří poškozují myslivecká zařízení a konají nepochopitelné schválnosti. Občané by svou pozorností mohli být nápomocni tyto „záškodníky“ odhalit!

Dalším společným problémem s vlastníky honebních pozemků je přemnožení černé zvěře – divočáků. Negativně se projevilo mimo jiné i nelovení této zvěře v minulém roce, zaviněné prováděním schválností právoplatně odvolaného vedení bývalého mysliveckého sdružení. Nyní je výše uvedený problém úspěšně řešen.

Máme do těchto dnů uloveno více než padesát divočáků a několik kusů „škodné zvěře“. Kladné výsledky tlumení stavu černé zvěře pocítili i zemědělci obhospodařující největší plochy zvěří napadaných pozemků. Několika zemědělcům jsme po vzájemných dohodách také finančně uhradili větší způsobené škody.

Závěrem této stručné zprávy o činnosti myslivců ve Slatině lze konstatovat, že je úspěšná a bude ve spolupráci s vlastníky honebních pozemků a vedením Obce Slatina dobrá i v dalším období.

ZPRACOVAL VÝBOR MS „VRBOVNA“ SLATINA