Rekonstrukce víceúčelového zařízení

V červnu 2010 byla zahájena rekonstrukce víceúčelového kulturně-společenského zařízení ve venkovním areálu. Cílem projektu bylo zlepšení a koncepční úprava celkového využití areálu, zajištění úpravy řešených ploch a obměna nevyhovujících konstrukcí a přípojek, včetně demolice nevyužívaného stánku hudebníků.

Stavebními úpravami – rekonstrukcí došlo k vylepšení celého víceúčelového zařízení, které tak bude moci lépe sloužit občanům a zájmovým spolkům jako centrum kulturního a společenského života v obci. Víceúčelové zařízení navazuje na kulturní dům, na požární nádrž, která slouží jako letní koupaliště a na upravené prostranství před vestibulem kulturního domu, které vzniklo v předchozí etapě.

Realizované části projektu:

  • stánek pro návštěvníky (novostavba)
  • skladový stánek (rekonstrukce a přístavba)
  • zpevněné plochy – kultura (rekonstrukce)
  • zpevněné plochy – chodníky
  • přípojky NN + venkovní osvětlení
  • přípojky kanalizace + zpevnění stropu stávajícího septiku
  • oplocení (rekonstrukce)
  • terénní a sadové úpravy (rekonstrukce)

V současnosti (září 2010) je projekt ukončen. Byl vystaven kolaudační souhlas a je připraveno vyúčtování.

Celý projekt je financován Evropskou unií. Finanční příspěvek byl získán z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Projekt naplňuje cíle ROP MSK, oblast 4.1 Rozvoj venkova: zlepšit prostředí venkovských obcí, zachovat a rozvíjet jejich identitu a modernizace vybavení pro spolkovou a zájmovou činnost.

Sdílet článek...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print