Výcvik našich hasičů v podmínkách reálného požáru

V sobotu, 27. března, proběhl společný výcvik jednotek SDH sousedících obcí Slatina a Tísek v podmínkách reálného požáru v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě

Obě jednotky jsou zařazeny do kategorie JPO III a u většiny událostí zasahují společně, výcvik tedy navíc obohatil povědomí hasičů o vybavení obou jednotek a jejich případné kompatibilitě.

Celému cvičení předcházela již v průběhu března teoretická příprava, kterou si provedli velitelé jednotek a standardně ji zařadili do celoročního plánu odborné přípravy. V sobotu tedy byla na řadě praxe. Po krátké úvodní instruktáži, která se týkala nejen bezpečnostních pokynů v rámci cvičení, ale také seznámení s obsluhou DT Dräger, kterými byl doplněn stav DT u obou jednotek tak, aby měl každý hasič k dispozici dýchací přístroj a mohli tak cvičit všichni najednou. Poté se jednotky přesunuly do objektu, kde byli jednak seznámeni s prostředím, s únikovými cestami v případě nevolnosti či selhání dýchací techniky nebo ochranných prostředků a kde také připravili ohniště z předem nachystaných palet.

Následně bylo nataženo dopravní vedení od CAS25 JSDH Slatina s rozdělovačem, na který byl napojen jeden proud C s turbo proudnicí. Hasiči si před zahájením hlavní části výcviku připomněli práci s proudnicí, způsob hašení a vyzkoušeli si všechny možnosti, které dnešní kombinované proudnice nabízejí.

Poté, co si každý hasič našel své místo ve sklepní chodbě, byla připravena hranice zapálena. V průběhu rozhořívání probíhal ze stany přítomných příslušníků HZS, kteří jsou zároveň členy cvičících jednotek, výklad k rozvoji požáru, pohybu pásma zakouření, neutrální rovině a podobně. Jelikož jsme měli k dispozici i dvě termokamery, zapůjčené k výcviku od HZS MSK, mohli hasiči sledovat průběžný nárust teploty i teplotní rozdíly mezi stropem a podlahou místnosti. Poté měli možnost sundat si rukavici a okusit teplotu na vlastní kůži. Tím si také v praxi ověřili ochranné vlastnosti svých oděvů, ve kterých nárust teploty nebyl zdaleka tak značný, jak to cítili po zmíněném sundání rukavic. Teploty v místnosti se pohybovaly zhruba mezi 70° a 300° C, v závislosti na aktuální činnosti hasičů.

Když se požár již rozhořel naplno, dostali se hasiči také k tomu, co jim dalo jméno – k hašení. Postupně si ověřili, jaký má množství použité vody vliv na následnou viditelnost v místnosti a vývoj páry, stejně jako rozdíly při hašení kompaktním a roztříštěným proudem. U práce s proudnicí se vystřídali postupně všichni cvičící, kteří po následném přesunu do zadních řad používali ke sledování vývoje situace zmíněné termokamery.

Poté, co byl požár zlikvidován byla provedena ukázka činnosti přetlakového ventilátoru. Ten sice zatím není ve výbavě ani jedné z jednotek, nicméně se s jeho použitím setkávají téměř při každém požáru budovy. Kromě teoretické přednášky, zahrnující způsob umístění ventilátoru, zajištění výstupních otvorů nebo bezpečnosti práce při jeho používání byl sklep samozřejmě také prakticky odvětrán.

Následně byl prostor znovu prověřen termokamerou, kompletně dohašen a jednotky po sbalení veškerého vybavení přejely z areálu na HS 1 v Ostravě – Zábřehu, kde byly vráceny zapůjčené prostředky. Členové jednotek si při té příležitosti prohlédli vrtulník LZS Ostrava a garáže HZS MSK. Z prohlídky stanice pak byly telefonicky obě jednotky odvolány k požáru lesa v Lubojatech, výcvik byl tedy zakončen i skutečným, ostrým zásahem. Pro obě jednotky se jednalo o druhý lesní požár během tří dnů.

Na závěr bychom chtěli poděkovat příslušníkům HZS MSK, kteří se na výcviku podíleli, za obětavost a snahu při přípravě i výkonu a také za zajištění zapůjčení některých prostředků, které nejsou ve výbavě jednotek (nebo v ní nejsou v potřebném množství).

Sdílet článek...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print