Ze života školy

Více než polovinu školního roku máme za sebou. Žáci 1. ročníku počítají do deseti, umí už psát skoro všechna písmena abecedy a čtou si ve Slabikáři. I ostatní žáci získali mnoho nových vědomostí a dovedností. Toto jejich snažení bylo ohodnoceno pololetním vysvědčením, které bylo dětem vydáno ve čtvrtek 28. ledna. Potom následovaly pololetní a jarní prázdniny. Sněhu byl dostatek a tak si všichni užili sáňkování a lyžování do sytosti.

Více než polovinu školního roku máme za sebou. Žáci 1. ročníku počítají do deseti, umí už psát skoro všechna písmena abecedy a čtou si ve Slabikáři. I ostatní žáci získali mnoho nových vědomostí a dovedností. Toto jejich snažení bylo ohodnoceno pololetním vysvědčením, které bylo dětem vydáno ve čtvrtek 28. ledna. Potom následovaly pololetní a jarní prázdniny. Sněhu byl dostatek a tak si všichni užili sáňkování a lyžování do sytosti.

V prvním pololetí žila škola nejen výukou, ale také mimoškolními akcemi. V říjnu jsme uskutečnili podzimní setkání s pouštěním draků a pečením brambor na školní zahradě. Uskutečnili jsme zájezd dětí do Divadla loutek v Ostravě a strašidelný rej s lampiónovým průvodem. Děti mateřské školy se sešly se svými rodiči odpoledne v herně mateřské školy při podzimním tvoření z přírodních materiálů. V listopadu nám přijelo divadélko Myška sehrát pohádku O třech přadlenách. Rodiče dětí mateřské školy před začátkem adventu vyráběli adventní věnce, které ozdobily mateřskou školu i domovy dětí.

Žáci základní školy počátkem prosince vyjeli do Rožnova pod Radhoštěm na tematickou exkurzi „Vánoce ve valašské dědině „ . Počasí nám nepřálo, lilo jako z konve, ale i tak jsme se seznámili se starými vánočními zvyky a životem našich předků. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého a na vlastní oči viděly ukázky lidových řemesel. V předvánočním čase jsme se setkali s rodiči dětí na již tradičních vánočních besídkách jak ve školce, tak ve škole. Školní děti vyrobily různé vánoční dekorace a ty pak prodávaly na školním jarmarku. Výtěžek z jarmarku využijeme na školní výlet. Těsně před vánočními prázdninami ve školce proběhly Zpívánky. Všechny děti si s chutí zazpívaly pod vedením hudebníka pan Čapčucha spoustu lidových písní i koled.

Počátkem února proběhl zápis dětí do 1. ročníku. K zápisu se dostavilo 10 dětí a všechny byly do školy zapsány.

V současné době probíhá plavecký výcvik žáků prvního až třetího ročníku v Plavecké škole v Modré laguně v Bílovci. Školka už plavání absolvovala na podzim.

Poslední únorovou neděli škola pořádala dětský maškarní ples. Děti se zúčastnily v hojném počtu i se svými příbuznými,takže sál kulturního domu byl zcela zaplněn O zábavný program se postarala Míša Růžičková, kterou děti znaly z televize. Všechny masky si zatančily, zahrály hry a nakonec došlo k losování bohaté tomboly plné hraček. Děkuji všem rodičům a přátelům školy, kteří do tomboly přispěli. Potěšili tím naše děti a zasloužili se o zdar celé akce. Také děkuji všem zaměstnancům školy a školské komisi za obětavou přípravu plesu.

Do konce školního roku je ještě daleko a děti čeká ještě spousta práce, ale i zajímavých akcí.

Sdílet článek...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print