Ze života školy

Je tady opět ten krásný měsíc – měsíc červen. Školáci jej milují, protože se už školní rok blíží svému konci a děti čekají dva měsíce bezstarostného prázdninového života. Naopak rodičům přibudou starosti, jak své děti během prázdnin zabavit a zaměstnat.

Než však tato doba nastane, je třeba přežít období opakování a zkoušení učiva, aby závěrečné hodnocení celoroční školní práce dopadlo co nejlépe.

Letos školu opustí 7 žáků 4. ročníku a budou ve školní docházce pokračovat na ZŠ Komenského v Bílovci. Do prvního ročníku nastoupí v září 8 dětí. Také kapacita MŠ je pro školní rok 2009/2010 zcela naplněna a školku bude navštěvovat 25 dětí ze Slatiny a Nového Světa.

V dubnu děti ZŠ dokončily plavecký výcvik a získaly plavecké vysvědčení. V květnu děti ze školky a školy vystoupily v kulturním domě na oslavách Dne matek s kulturním programem, který nacvičily pod vedením svých učitelek. V květnu jsme společně s dětmi mateřské školy uskutečnili školní výlet na Hukvaldy a do Bartošovic na záchrannou stanici zvířat. Počasí nám přálo a děti se vrátily unavené, ale spokojené.

První červnovou sobotu proběhla již tradiční Cesta pohádkovým lesem. Počasí si s námi zahrávalo, ale nakonec vydrželo a déšť přišel až večer. Letos byla rekordní účast dětí -přes 90, což je pro nás velmi potěšující a svědčí o tom, že se akce dětem i rodičům líbí.

Děkuji tímto všem účinkujícím pohádkovým bytostem, sponzorům a paní učitelce Daně Míčkové, která celou trasu připravila.

A nakonec – rozloučení se školním rokem, táborák a spaní ve škole.

Přeji všem dětem příjemné a krásné prázdniny, zaměstnancům školy klidnou dovolenou a v září opět hurá do školy!