Vítání občánků a setkání s jubilanty

Tak jak je zvykem, vítáme do života nové občánky naší obce. Děti s rodiči i příbuznými navštívily obřadní místnost našeho zámku, kde starosta obce naše nejmladší přivítal do života, popřál vše dobré, děti základní školy přednesly básničky a slavnostní okamžik byl doplněn tóny varhan, flétny a zpěvu. Každý si odnesl malý dárek a kytičku.

Také setkání s jubilanty bylo slavnostní a dojemné. Občané, kteří  v první polovině roku dosáhli věku 70 let, 75 atd., přišli se svými příbuznými a rovněž tóny hudby, básničky dětí, malý dárek i gratulace starosty, členky zastupitelstva a pracovnice obecního úřadu, byly malým poděkováním za jejich celoživotní práci nejen pro obec. Věříme, že se všem setkání líbilo a zanechá v jejich srdcích pěkné vzpomínky.