Svatofloriánské setkání praporů

V pondělí se v areálu Žerotínského zámku v Novém Jičíně konalo Svatofloriánské setkání praporů sborů dobrovolných hasičů. Celá akce probíhala souběžně se zahájením oslav 40 let od založení profesionální hasičské jednotky v Novém Jičíně. Při této příležitosti zároveň složili slavnostní slib noví příslušníci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.
Po ceremonii jsme ponechali náš prapor v zápůjčce jako exemplář v muzeu, sídlícím právě v objektu zámku. Tam bude až do 23. srpna probíhat výstava „Hasiči včera a dnes“.