Hasiči se sešli na Valné hromadě

Výroční valná hromada SDH Slatina dnes proběhla v sále KD ve Slatině. Kromě shrnutí činnosti za rok 2008 byl nastíněn i plán práce na rok letošní a několik členů sboru bylo i oceněno.

Stužku za věrnost – 10 let obdržel Pavel Klein
Stužku za věrnost – 20 let obdželi Roman Vavrečka, Marcela Honusová, Lumír Lindovský, Milan Vondrák, Jiří Vajda a David Reček
Stužku za věrnost – 30 let obdržel Zdeněk Vajda
Medaili za mimořádné zásluhy obdrželi Věra Binarová, Danuše Reková a Luděk Míček
Pamětní list ministra vnitra za podíl na záchranných pracích při železničním neštěstí dne 8. 8. 2008 ve Studénce obdrželi Vladimír Kadula, Lukáš Popp, Jiří Balner a Jakub Kozák. Ti zároveň obdrželi finanční dar od starosty obce Slatina.
Věcný dar u příležitosti převzetí nejvyššího hasičského vyznamenání – titulu Zasloužilý hasič – obdržel Pavel Binar.

Fotografie z Valné hromady jsou k dispozici na webu hasičů.