31. října dopoledne nepoteče ve Slatině voda, 1. listopadu bude na suchu Nový Svět

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o vzniklé poruše na vodovodní síti.

Číslo poruchy: 81827
Obec: Slatina, Slatina – Nový Svět
Skut. zahájení:
Plán. zahájení orientačně: Slatina 31.10.2018, Nový Svět 1.11.2018, vždy od 08:00
Plán.