Poplatky za domovní odpad a psy se nemění, splatné jsou do 30. června 2019

Upozorňujeme občany, že  poplatek za domovní odpad na rok 2019 je stejný jako v roce minulém, tj. 500,-Kč/osoba, dítě do 6 let věku včetně 250,-Kč. Za psa je poplatek 200,-Kč.

Možno uhradit přímo na obecním úřadě nebo na č. účtu 86-6271240257/0100, VS č.