Vyhláška
Obecně závazné vyhláška č. 4/2016

Kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Slatina.
Vyvěšeno: 15.12.2016
Sňato: 31.12.2016
Vypracoval: starosta obce
Pořadové číslo: 34/2016

Přílohy

vyhlaska-4-2016.pdf(PDF, 250.5 kB)Obecně závazné vyhláška č. 3/2016

O nočním klidu.
Vyvěšeno: 15.12.2016
Sňato: 31.12.2016
Vypracoval: starosta obce
Pořadové číslo: 33/2016

Přílohy

vyhlaska-3-2016.pdf(PDF, 173.9 kB)Obecně závazné vyhláška č. 2/2016

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Vyvěšeno: 15.12.2016
Sňato: 31.12.2016
Vypracoval: starosta obce
Pořadové číslo: 32/2016

Přílohy

vyhlaska-2-2016.pdf(PDF, 836.4 kB)Obecně závazné vyhláška č. 1/2016

Kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 3/2001, O místních poplatcích, č. 2/2004, kterou se mění a doplňuje vyhláška 1/2004, O místních poplatcích, č. 2/2005, k zabezpečení místních náležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, č. 1/2010, O poplatku za komunální odpad, č. 2/2011, O poplatku za komunální odpad.
Vyvěšeno: 15.12.2016
Sňato: 31.12.2016
Vypracoval: starosta obce
Pořadové číslo: 31/2016

Přílohy

vyhlaska-1-2016.pdf(PDF, 142.3 kB)