Czechpoint


Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V naší obci je terminál umístěn na obecním úřadě.

Na úřadě je v době úředních hodin možno pořizovat výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, z rejstříku trestů a výpis bodového hodnocení osoby.