Dechová hudba Slatina


První organizovanou osmičlennou dechovou hudbu založil místní hasičský sbor v roce 1907, tedy před 110 léty. Kapelníkem byl od počátku místní rodák Gustav Klos, který také učil nové členy hrát na hudební nástroje.

Po roce 1924 došlo k rozpadu zakládající kapely a současně vytvoření dvou nových dechových souborů. Arnošt Blaštík vytvořil těleso o 30 členech a druhá kapela o dvanácti členech dostala název Dělnická hudba Kleinova, kterou řídil Raimund Klein. Rivalita obou kapelníků byla doprovázena rozvojem obou hudebních těles.

Od roku 1930 se stal kapelníkem Jan Havrlant, kterého mnozí přítomní starší občané dobře znali. V tomto období byla kvalita slatinské hudby známá v širokém okolí.

Po válce v srpnu 1945 zasáhly do hudebního života nové hudební osobnosti, a to Rudolf Lindovský, jako umělecký vedoucí, kapelník Rudolf Naivert a později Ladislav Falhar a Jarko Stanovský, kteří už nejsou mezi námi.

Po roce 1957 došlo k reorganizaci kapely a přibyli dobří muzikanti z okolních vesnic především z Těškovic a Tísku. Novým kapelníkem se stal vám všem známý Ladislav Falhar a dirigentem byl vynikající hudebník a houslista Rudolf Lindovský, který v roce 1969 náhle zemřel.

Kromě DH fungoval ve Slatině ještě taneční soubor, který po celou dobu své existence řídil vynikající hudebník již zmíněný Ladislav Falhar, který 40 let určoval a tvořil dějiny hudby ve Slatině. Pro nedostatek mladých muzikantů začali zasloužilí členové DH Jan Havrlant a Miloslav Klos vyučovat hře na nástroje několik slatinských chlapců.

Další příliv nových talentů je spojen se základní uměleckou školou v Bílovci, kde v té době hrál dětský dechový soubor při ZUŠ pod vedením externího učitele Ilji Banara. Od roku 1988 se Ilja Banar z Bílovce ujal funkce dirigenta slatinské dechovky, čímž dále pozvedl její uměleckou úroveň. V roce 2002 převzal otěže kapelníka a současně dirigenta mladý muzikant Pavel Klein, který obětavě řídí slatinskou dechovku dodnes, to je již celých 15 let.

Náš dechový soubor mívá celoročně mnoho vystoupení, pořádá každoročně tradiční vánoční koncerty, vystupuje při různých slavnostních příležitostech, oslavách a rovněž při pohřbech, a to ve Slatině, v blízkém i vzdálenějším o­kolí.

Do dechovky přišli mladí muzikanti, a hlavně mladí zpěváci, bez kterých se již současná dechová hudba neobejde. Samostatnou kapitolou dechové hudby Slatina je družba s německým souborem z Gräfenhainu, s kterou dodnes udržujeme družební styk a která nás poctí svou návštěvou u příležitosti 110 let našeho výročí.Více se dočtete na: Web Dechové hudby Slatina