Významní rodáci: Jaroslav Pop


se narodil 14. ledna 1920 ve Slatině. Původním povoláním byl učitel, později výtvarník. S manželkou Anežkou měli dceru Dagmar.

Vystudoval učitelský ústav v Ostravě a po desetiletém působení jako učitel na různých školách začal studovat externě na Vysoké škole umělecko-průmyslové a na Akademii výtvarných umění v Praze u národního umělce prof. Ant. Pelce.

Svou první kresbu otiskl ještě na učitelském ústavu v Ostravě v roce 1938. Do Dikobrazu potom přispíval od jeho založení v roce 1945.

Většina Popových prací vyniká překvapující motivační nápaditostí, živou obrazotvornosti a velkou schopností zhutnit obsahovou podstatu nápadu v tak výmluvné a logicky jasné zkratkové kompoziční formě, že slovní doprovod a výklad je téměř zbytečný.

Zemřel 22. prosince 1994 po dlouhé a těžké nemoci. Je pohřben v Hranicích.





Fotogalerie k článku