Významní rodáci: Jan Stanovský


Otec Wolfgang Stanovský působil po největší úsek svého života jako hostinský ve Slatině, za německé okupace Sudet a po r. 1948 pak měl různá povolání – byl údržbáře, v zámečnické dílně fy Massag, posléze učitelem houslové hry na hudební škole v Bílovci.

Matka Vlasta Stanovská byla absolventkou obchodní školy, původně hostinskou, jinak v domácnosti, posléze tovární dělnicí fy Kohinoor Bílovec.

Bratr Jarko Stanovský je absolventem gymnázia v Opavě, Uměleckoprůmyslové školy v Praze, reklamní grafik, výtvarník a malíř.

Po návratu z dvou a půlletého působení na Vysoké hudební škole  v Tokiu „Musashino Academy of Music“ byl Jan Stanovský profesorem houslové hry na Státní konzervatoři v Brně až do r. 1995.

Kromě toho byl také pedagogem houslové hry na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (1972–78) a koncertním mistrem Komorního orchestru Bohuslava Martinů (1968–80). Hlavním zaměstnáním pro něj byl První koncertní mistr a sólista Státní filharmonie Brno (1978 – 1992).

S manželkou Mgr. Ivanou Stanovskou, absolventkou Akademie múzických umění v Praze, pianistkou, sólistkou a profesorkou Státní konzervatoře v Brně mají dceru Sylvii, která je odbornou asistentkou na FFMU v Brně. V roce 1962 založili Jan a Ivana Stanovští koncertní duo a ve své 45leté umělecké činnosti uskutečnili více než 1000 koncertů doma i v zahraničí.

Paní Ivana získala v roce 2007 v Praze cenu za celoživotní dílo „Senior Prix“. Pan Jan tuto cenu obdržel již v roce 2002. V roce 2006 byl jmenován čestným členem Filharmonie Brno a za rok 2007 obdržel Cenu města Brna v oblasti Hudba.

Fotogalerie k článku